sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Szkolny wyjazd na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

                             We wtorek, 19 lutego dwie klasy III gimnazjum z naszej szkoły wybrały się na warsztaty. Każda z grup uczestniczyła w trzech różnych rodzajach zajęć. Grupa pierwsza znajdująca się pod opieką pani Beaty Cybel rozpoczęła naukę od warsztatów pt. „Co kryje się w żwaczu, a nie widać gołym okiem?”. Dotyczyły one rodzajów pierwotniaków. Naszym zadaniem było naniesienie próbki wody z jeziora, w której znajdowały się pierwotniaki na szkiełko podstawowe.  Następnie  musieliśmy substancję ze żwacza (jedna z czterech komór żołądka krowy) zabarwić pomarańczowym płynem Lugola, aby można było dostrzec pierwotniaki. Po dłuższych obserwacjach zaczęliśmy rozpoznawać poszczególne gatunki pierwotniaków. Przy pomocy dwóch, młodych ekspertek dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat mikroorganizmów. W tym czasie, grupa druga pod dowództwem pana Krzysztofa Majewskiego  wybrała się do sali, w której przeprowadzane były zajęcia na temat pszczół i trzmieli. Poznaliśmy wiele różnych gatunków oraz rodzajów społeczności pszczół. Dokonywaliśmy analizy pszczelej anatomii. Dowiedzieliśmy się, że wbrew stereotypom, tylko jedna odmiana pszczół produkuje miód – są to pszczoły miodne. Podczas kiedy dwie poprzednie grupy zagłębiały się w  tajemnice przyrody przy pomocy mikroskopu, grupa trzecia wraz z panią Izabelą Skrzypczak-Szutowicz odwiedziła katedrę Zoologii. Mieliśmy okazję poznać wiele gatunków ptaków oraz ich stanowisko w ekosystemie. W sali, w której odbywały się owe zajęcia znajdowała się również gablota, w której były nie tylko ptaki, lecz również inne spreparowane zwierzęta. Na koniec wszystkie trzy grupy udały się do prosektorium. Pani dr Maria Nabzdyk opowiedziała o badaniach jakie się tutaj wykonuje. Była to zdecydowanie najciekawsza część naszego pobytu na uniwersytecie. Całokształt naszych zajęć można uznać za bardzo udany i niezwykle interesujący. Podczas wspólnych rozmów w autobusie cała grupa uczniów jednogłośnie stwierdziła, że z chęcią pojechałaby tam jeszcze raz. Pani dr inż. Agnieszce Ludwiczak – koordynatorce z Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców oraz wszystkim zaangażowanym w ten wyjazd serdecznie dziękujemy!     Ewa Jur i Zuzanna Wylegała   Uczennice Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie                                                            

SZKÓŁKA PŁYWACKA 2019

Do poniedziałku 25 lutego przyjmujemy zgłoszenia na tegoroczną edycję zajęć z pływania prowadzonych przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”. Oferta skierowana jest do dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie. Zapisy dzieci z SP1 robi Patryk Dziabas (poprzez SMS – 607 09 15 02 lub na Librusie) Zapisy dzieci z SP 2 robi Tomasz Grott (poprzez SMS – 601 248 018)   Warunki uczestnictwa: – dostarczenie deklaracji członkowskiej, – regularne opłacanie składki członkowskiej (5 zł miesięcznie)   Zapisujemy na: 1)      Wyjazdy do Obornik (5 wyjazdów – koszt 90 zł) – I grupa (poniedziałki 11.03, 25.03, 08.04, 29.04, 13.05) wyjazd 16:00, powrót około 19:30. – II grupa (poniedziałki 18.03, 01.04, 15.04, 06.06, 20.05) wyjazd jw. – III grupa (środy 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05) wyjazd jw. O przydziale do grup poniedziałkowych decyduje instruktor.   2)      Letnią Szkółkę Pływacką (basen otwarty OSiR – Czarnków). Koszt około 70-80 zł (w zależności od ilości chętnych osób) za 20 lekcji pływania 45 minutowych. – grupy początkujące zajęcia w roku szkolnym odbywać się będą około godziny 15:30, natomiast we wakacje 8:30 lub 9:45! – zajęcia na dużym basenie będą we wakacje odbywały się do południa, jak i popołudniu, w zależności od grupy. – planowany czas zakończenia cyklu to 6 lipiec!   UWAGA: Potwierdzić swój udział muszą wszyscy, włącznie z dziećmi, które chodziły do tej pory! Przy podejmowaniu decyzji proszę uwzględnić wszystkie powyższe informacje. Do 8 marca zostaną określone wszystkie grupy i szczegółowe harmonogramy.   Prezes UKS Patryk Dziabas
Deklaracja Członkowska Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”
 
STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”

STEICO – NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W CZARNKOWIE

W roku szkolnym 2019/2020 absolwentom gimnazjów oraz szkół podstawowych oferujemy możliwość zdobycia zawodu i kwalifikacji uznawanych na rynku polskim i niemieckim. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Józefa Nojego w Czarnkowie wspólnie z firmą STEICO sp. z o. o. kształci młodzież w nowym zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej oraz w zawodach ślusarz i elektryk. Młodocianym pracownikom zostaną zaoferowane atrakcyjne, uzależnione od frekwencji oraz wyników w nauce, możliwości wynagrodzenia i rozwoju. Gimnazjalistów oraz absolwentów szkół podstawowych, ich wychowawców oraz rodziców zachęcamy do odwiedzin w firmie STEICO sp. z o. o. w Czarnkowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie.
                        

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. NOJEGO W CZARNKOWIE

64-700 Czarnków, ul. Chodzieska 29

tel:(067) 255 23 27, fax: (067) 255 23 46

zsp@zspczarnkow.edu.pl

STEICO Sp. z o.o. Przemysłowa 2 64-700 Czarnków

mantaj@steico.pl tel. 608 439 860

Skip to content