sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

RekrutacjaWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

POTWIERDZENIE WOLI

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Drodzy Rodzice !

Przed Wami ważna decyzja dotycząca wyboru szkoły. 01 września 2019 roku Wasze dziecko rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Każde dziecko ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ale macie Państwo również możliwość wybrania szkoły innej niż obwodowa. Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie stwarza taką możliwość. Obecna „ dwójka ” powstała 01 września 2017 roku w wyniku przekształcenia Publicznego Gimnazjum. Chcąc dostosować szkołę do potrzeb klas I – III, podjęto decyzję o rozbudowie. Budujemy dla najmłodszych nowe skrzydło które będzie gotowe na przyjęcie najmłodszych uczniów  01 września 2019 roku, właśnie wtedy kiedy Państwa dziecko trafi do pierwszej klasy. W nowej części szkoły znajdzie się min. : pięć sal lekcyjnych, dwie świetlice, stołówka, szatnia, pomieszczenia do pracy w małych grupach.

 

Nasza szkoła :

  • Położona jest w bezpiecznej okolicy.
  • Posiada min. :

– nowoczesne sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi,

– nowoczesną pracownię wychowania komunikacyjnego z dostępem do Internetu,

– nowoczesną, bogato wyposażoną halę sportową z pełnowymiarowymi boiskami

do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego,

– Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej,

– świetlicę,

– elektroniczny dziennik lekcyjny i dzienniczek ucznia

  • Zapewnia wysoki poziom dydaktyczny potwierdzony wynikami nauczania oraz sukcesami w egzaminach, konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
  • Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 

W naszej szkole :

  • Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, pozwalające uczniom rozwijać zainteresowania naukowe, artystyczne, sportowe.
  • Organizujemy imprezy środowiskowe.
  • Od lat prowadzimy projekty międzynarodowe w ramach współpracy ze szkołami w Niemczech i na Ukrainie.

 

Rodzicu zdecyduj już dziś !
Złóż wniosek
 o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie (dostępny w załączniku)

Ważne terminy:

08.02 – 16.03.2019r.  – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o spełnianiu obowiazku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;

05.04.2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

11.04.2019r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dostępne w załączniku).

Uwaga

Zainteresowanych rodziców korzystaniem dziecka ze świetlicy prosimy, aby wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, złożyli „Kartę zgoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (dostępna w załączniku).