sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Zajęcia pozalekcyjne

I semestr  roku szkolnego 2017/2018

Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień tygodnia realizacji zajęć Godziny realizacji zajęć
 1. SKS mgr Wiesław Stułka Środa

Czwartek

14.20 – 15.50

14.20 – 15.05

 2. SKS mgr Marcin Maćkowiak Czwartek

Piątek

14.20 – 15.50

14.20 – 15.05

 3. SKS mgr Małgorzata Dusan-Stułka Poniedziałek

Wtorek

14.15 – 15.15

13.30 – 14.15 (kl IV)

 4. Kolo chemiczne mgr Maciej Mituta Środa

Czwartek

14.20 – 15.05

14.20 – 15.05

 5. Szkolne Studio Piosenki mgr Ryszard Woźniakowski Czwartek

Piątek

14.20 – 15.05

14.20 – 15.50

 6. Szkolne Studio Piosenki mgr Małgorzata Zajda Środa

Piątek

14.20 – 15.05

14.20 – 15.50

 7. Koło fotograficzne mgr Leszek Rybarczyk Czwartek 14.15 – 15.45
 8. Koło krajoznawczo-turystyczne mgr Anna Jahnz Piątek 13.30 – 15.45
 9. Koło regionalne „Nasza Mała Ojczyzna” mgr Leszek Molski Środa

Czwartek

14.20 – 15.05

14.20 – 15.05

 10. Koło teatralne mgr Sylwia Sowińska

mgr Wiesław Stułka

Poniedziałek 14.20 – 15.50