sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Zajęcia pozalekcyjne

 

II semestr  roku szkolnego 2018/2019

 

Lp. Rodzaj zajęć Prowadzący Dzień tygodnia realizacji zajęć Godziny realizacji zajęć
 1. SKS mgr Wiesław Stułka Poniedziałek

Czwartek

14,20 – 15.05

14.20 – 15.50

 2. SKS mgr Marcin Maćkowiak Wtorek

Środa

Piątek

14.20 – 15.05

14.20 – 15.05

14.20 – 15.05

 3. SKS mgr Małgorzata Dusan-Stułka Środa

Czwartek

15.05 – 15.50

14.20 – 15.50

 4. Kolo chemiczne mgr Maciej Mituta Czwartek 14.20 – 15.05
 5. Szkolne Studio Piosenki mgr Ryszard Woźniakowski Czwartek

Piątek

13.30 – 14.15

14.30 – 15.15

 6. Szkolne Studio Piosenki mgr Małgorzata Zajda Czwartek

Piątek

13.30 – 14.15

14.30 – 15.15

 7. Koło krajoznawczo-turystyczne mgr Anna Jahnz Piątek 13.30 – 15.05
 8. Koło teatralne mgr Sylwia Sowińska

mgr Wiesław Stułka

Wtorek 14.20 – 15.50