sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

  Cele konkursu: – rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci
Regulamin konkursu: – konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 – technika wykonania prac dowolna, format A3 lub A4 – każde dziecko dostarcza tylko jedną pracę na konkurs – każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą – prace na konkurs należy składać do 16.11.2022r. – prace należy dostarczać do świetlicy szkolnej.
Skip to content