TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE SEMESTR DRUGI ROK SZKOLNY 2023/2024 #########
poniedziałek  poniedziałek  poniedziałek 
H. Nowicka/A. Zajda E. Sobkowska R. Mierzwa E. Grochowska B. Cybel M. Wiśniewska M. Benrot K. Kicza K. Kijek J. Łukaszewska M. Dubiał A. Mazurek J. Góral I. Skrzypczak-Szutowicz J. Grot S. Skorupska-Szklińska L. Rybarczyk M. Mituta A. Jahnz R. Barnaś E. Wenz
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a         SP2 II b     SP2 II c      SP2 III a        SP2 III b        SP2 III c        SP2 IV a   SP2  207 IV b   SP2  105 IV c   SP2  204 V a      SP2  8 V b    SP2  103 V c     SP2  206 VI a    SP2  104 VI b   SP2 107 VII a  SP2  208 VII b   SP2  205 VII c    SP2  209 VIII a   SP2  9  
1. ed. wczes. 213 1. ed. wczes. 114 1. ed. wczes. 214 1. - 1. - 1. - 1. ed. wczes. 11 1. ed. wczes. 115 1. ed. wczes. 210 1. plastyka aula 1. matematyka 9 1. matematyka 207 1. j. angielski 107 1. biologia 103 1. matematyka 204 1. j. niemiecki 104 1. j. polski 105 1. j. angielski 208 1. geografia 205 1. matematyka 209 1. wos 206  
2. ed. wczes. 213 2. ed. wczes. 114 2. ed. wczes. 214 2. - 2. ed. inf 10 2. j. angielski 11 2. w-f 2. ed. wczes. 115 2. ed. wczes. 210 2. j. polski 105 2. technika 109 2. j. angielski 208 2. plastyka aula 2. religia 207 2. historia 206 2. matematyka 9 2. matematyka 209 2. biologia 103 2. j. niemiecki 104 2. j. polski 106 2. geografiia 205  
3. ed. wczes. 213 3. ed. wczes. 114 3. ed. wczes. 214 3. ed. inf. 10 3. religia 11 3. w-f 3. ed. inf. 109 3. ed. wczes. 115 3. ed. wczes. 210 3. j. niemiecki 104 3. j. polski 105 3. plastyka aula 3. j. polski 8 3. matematyka 209 3. j. polski 106 3. w-f 3. w-f 3. matematyka 9 3. j. angielski 107 3. j. angielski 208 3. religia 207  
4. w-f 4. religia 11 4. j. angielski 210 4. ed. wczes. 213 4. ed. wczes. 115 4. ed. wczes. 114 4. ed. wczes. 214 4. ed. inf. 109 4. ed. inf. 10 4. matematyka 207 4. religia 106 4. j. polski 105 4. w-f 4. w-f 4. w-f 4. historia 206 4. plastyka aula 4. j. niemiecki 104 4. j. polski 8 4. chemia 208 4. matematyka 9  
  5. j. angielski 210   5. ed. wczes. 213 5. ed. wczes. 115 5. ed. wczes. 114 5. ed. wczes. 214 5. j. angielski 10 5. religia 11 5. przyroda 208 5. w-f 5. w-f 5. matematyka 207 5. plastyka aula 5. religia 106 5. j. polski 105 5. j. niemiecki 104 5. historia 206 5. zaj. mat. 204 5. biologia 103 5. j. polski 8  
      6. ed. wczes. 213 6. ed. wczes. 115 6. ed. wczes. 114       6. w-f 6. przyroda 208 6. technika 209 6. biologia 103 6. j. polski 105 6. j. angieski 9 6. plastyka aula 6. j. angielski 107 6. j. polski 8 6. historia 206 6. j. niemiecki 104 6. fizyka 207  
                                  7. w-f 7. fizyka 207 7. w-f 7. j. angielski 9  
                                      8. wdż 107    
 
wtorek   wtorek wtorek
 
I a     SP2 I b        SP2 I c         SP2 II a         SP2 II b       SP2 II c      SP2 III a        SP2 III b        SP2 III c       SP2 IV a   SP2  8 IV b   SP2  103 IV c   SP2  106 V a      SP2  104 V b    SP2  107 V c     SP2  206 VI a    SP2  104 VI b   SP2 107 VII a  SP2  208 VII b   SP2  205 VII c    SP2  209 VIII a   SP2  9  
1. - 1. - 1. - 1. ed. wczes. 213 1. ed. wczes. 115 1. ed. wczes. 114 1. ed. wczes. 214 1. - 1. ed. wczes. 210 1. j. polski 209 1. j. polski 105 1. - 1. j. polski 8 1. j. angielski 107 1. matematyka 204 1. j. angielski 104 1. geografia 205 1. informatyka 109 1. religia 103 1. j. polski 106 1. edb 9  
2. j. angielski 210 2. religia 11 2. ed. inf. 10 2. ed. wczes. 213 2. ed. wczes. 115 2. ed. wczes. 114 2. ed. wczes. 214 2. w-f 2. w-f 2. w-f 2. niemiecki 104 2. religia 103 2. j. angielski 107 2. j. polski 105 2. j. polski 106 2. technika 109 2. j. polski 209 2. plastyka aula 2. chemia 208 2. fizyka 207 2. j. polski 8  
3. ed. inf. 10 3. w-f 3. w-f 3. ed. wczes. 213 3. ed. wczes. 115 3. ed. wczes. 114 3. ed. wczes. 214 3. religia 11 3. j. angielski 210 3. historia 206 3. w-f 3. w-f 3. matematyka 207 3. informatyka 109 3. j. niemiecki 104 3. matematyka 9 3. matematyka 209 3. religia 103 3. j. polski 8 3. chemia 208 3. w-f  
4. ed. wczes. 213 4. ed. wczes. 114 4. ed. wczes. 214 4. w-f 4. w-f 4. j. angielski 10 4. religia 11 4. ed. wczes. 115 4. ed. wczes. 210 4. j. angielski 107 4. matematyka 9 4. matematyka 204 4. historia 206 4. matematyka 209 4. plastyka aula 4. j. polski 105 4. biologia 103 4. geografia 205 4. w-f 4. j. niemiecki 104 4. j. niemiecki 106  
5. ed. wczes. 213 5. ed. wczes. 114 5. ed. wczes. 214   5. j. angielski 10 5. religia 11   5. ed. wczes. 115 5. ed. wczes. 210 5. matematyka 207 5. j. angielski 107 5. j. polski 105 5. w-f 5. w-f 5. w-f 5. biologia 103 5. j. niemiecki 104 5. j. polski 8 5. matematyka 204 5. zaj. mat. 209 5. historia 206  
6. ed. wczes. 213 6. ed. wczes. 114 6. ed. wczes. 214         6. ed. wczes. 115   6. zaj. z wych. 207 6. zaj. z wych. 105 6. zaj. z wych. 204 6. zaj. z wych. 8 6. zaj. z wych. 103 6. zaj. z wych. 206 6. zaj. z wych. 104 6. zaj. z wych. 107 6. w-f 6. plastyka aula 6. w-f 6. matematyka 9  
                              7. wdż 107   7. zaj. mat. 9 7. biologia 103 7. plastyka aula 7. fizyka 207  
                                    8. wdż 107      
 
środa   środa środa
 
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a          SP2 II b        SP2 II c      SP2 III a        SP2 III b        SP2 III c        SP2 IV a   SP2  8 IV b   SP2  103 IV c   SP2  106 V a      SP2  104 V b    SP2  107 V c     SP2  206 VI a    SP2  104 VI b   SP2 107 VII a  SP2  208 VII b   SP2  205 VII c    SP2  209 VIII a   SP2  9  
1. - 1. -  1. - 1. ed. wczes. 213 1. ed. wczes. 115 1. ed. wczes. 114 1. ed. wczes. 214 1. - 1. - 1. - 1. j. polski 105 1. - 1. matematyka 207 1. historia 206 1. matematyka 204 1. j. angielski 104 1. religia 208 1. j. angielski 107 1. biologia 103 1. j. polski 106 1. informatyka 109  
2. j. angielski 210 2. ed. inf. 10 2. w-f 2. ed. wczes. 213 2. ed. wczes. 115 2. ed. wczes. 114 2. ed. wczes. 214 2. - 2. - 2. matematyka 207 2. j. niemiecki 104 2. j. angielski 107 2. religia 208 2. j. polski 105 2. j. polski 106 2. muzyka aula 2. historia 205 2. biologia 103 2. w-f 2. historia 206 2. j. polski 8  
3. w-f 3. w-f 3. religia 11 3. ed. wczes. 213 3. ed. wczes. 115 3. ed. wczes. 114 3. ed. wczes. 214 3. w-f 3. j. angielski 210 3. muzyka aula 3. matematyka 9 3. j. polski 105 3. j. polski 8 3. religia 208 3. j. niemiecki 104 3. w-f 3. w-f 3. fizyka 207 3. historia 206 3. j. angielski 107 3. biologia 103  
4. ed. wczes. 213 4. ed. wczes. 114 4. ed. wczes. 214 4. w-f 4. religia 11 4. ed. wczes. 10 4. w-f 4. ed. wczes. 115 4. ed. wczes. 210 4. technika 109 4. j. anngielski 106 4. przyroda 208 4. w-f 4. w-f 4. w-f 4. geografia 205 4. muzyka aula 4. matematyka 9 4. matematyka 204 4. matematyka 209 4. j. angielski 107  
5. ed. wczes.  213 5. ed. wczes. 114 5. ed. wczes. 214 5. j. angielski 10     5. religia 11 5. ed. wczes. 115 5. ed. wczes. 210 5. j. angielski 107 5. w-f 5. w-f 5. j. niemiecki 104 5. muzyka aula 5. geografia 205 5. j. polski 105 5. matematyka 209 5. j. polski 8 5. chemia 208 5. informatyka 109 5. w-f  
6. ed. wczes. 213 6. j. angielski 114 6. ed. wczes. 214         6. ed. wczes. 115 6. ed. wczes. 210 6. religia 11 6. przyroda 208 6. informatyka109 6. geografia 205 6. j. niemiecki 104 6. j. angielski 107 6. zaj. mat. 9 6. j. polski 105 6. w-f 6. j. polski 8 6. w-f 6. j. niemiecki 106  
                  7. j. polski 105   7. zaj. mat. 204           7. zaj. z wych. 208 7. zaj. z wych. 205 7. zaj. z wych. 209 7. zaj. z wych. 9  
                                           
 
czwartek   czwartek czwartek
 
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a        SP2 II b        SP2 II c      SP2 III a        SP2 III b        SP2 III c       SP2 IV a   SP2  8 IV b   SP2  103 IV c   SP2  106 V a      SP2  104 V b    SP2  107 V c     SP2  206 VI a    SP2  104 VI b   SP2 107 VII a  SP2  208 VII b   SP2  205 VII c    SP2  209 VIII a   SP2  9  
1. ed. wczes. 213 1. ed. wczes. 114 1. ed. wczes. 214 1. - 1. - 1. - 1. - 1. ed. wczes. 115 1. ed. wczes. 210 1. - 1. religia 103 1. muzyka aula 1. informatyka 109 1. - 1. matematyka 204 1. j. polski 105 1. wdż 1. j. angielski 209 1. geografia 205 1. j. polski 106 1. matematyka 9  
2.ed. wczes. 213 2. ed. wczes. 114 2. ed. wczes. 214 2. w-f 2. - 2. - 2. - 2. ed. wczes. 115 2. ed. wczes. 210 2. przyroda 208 2. muzyka aula 2. historia 206 2. j. polski 8 2. j. polski 105 2. j. polski 106 2. j. niemiecki 104 2. informatyka 109 2. matematyka 9 2. j. angielski 107 2. religia 103 2. j. angielski 209  
3. ed. wczes. 213 3. ed. wczes. 114 3. ed. wczes. 214 3. religia 11 3. w-f 3. w-f 3. j. angielski 10 3. ed. wczes. 115 3. ed. wczes. 210 3. j. niemiecki 106 3. j. polski 105 3. matematyka 204 3. religia 103 3. j. niemiecki 104 3. muzyka aula 3. matematyka 9 3. j. angielski 107 3. geografia 205 3. w-f 3. fizyka 207 3. j. polski 8  
4. religia 11 4. w-f 4. ed. wczes. 210 4. ed. wczes. 213 4. ed. wczes. 115 4. ed. wczes. 114 4. ed. wczes. 214 4. w-f 4. w-f 4. matematyka 207 4. matematyka 9 4. j. polski 105 4. j. niemiecki 104 4. j. angielski 107 4. j. angielski 206 4. w-f 4. w-f 4. historia 206 4. matematyka 204 4. matematyka 209 4. j. polski 8  
    5. j. angielski 210 5. ed. wczes. 213 5. ed. wczes. 115 5. ed. wczes. 114 5. ed. wczes. 214 5. j. angielski 10 5. religia 11 5. w-f 5. informatyka 109 5. j. niemiecki 104 5. historia 206 5. matematyka 209 5. historia 106 5. religia 103 5. j. polski 105 5. j. polski 8  5. fizyka 207 5. geografia 205 5. chemia 208  
      6. j. angielski 210 6. ed. wczes. 115 6. ed. wczes. 114 6. ed. wczes. 214     6. j. polski 105 6.  6. religia 103 6. w-f 6. w-f 6. w-f 6. informatyka 109 6. zaj. mat. 209 6. chemia 208 6. j. polski 8 6. j. angielski 205 6. historia 206  
                  7. religia 11             7. religia 103 7. w-f 7. informatyka 109 7. w-f 7. w-f  
                                  8. wdż 107        
 
piątek   piątek piątek
 
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a         SP2 II b         SP2 II c      SP2 III a        SP2 III b        SP2 III c        SP2 IV a   SP2  8 IV b   SP2  103 IV c   SP2  106 V a      SP2  104 V b    SP2  107 V c     SP2  206 VI a    SP2  104 VI b   SP2 107 VII a  SP2  208 VII b   SP2  205 VII c    SP2  209 VIII a   SP2  9  
1. - 1. - 1. - 1. ed. wczes. 213 1. ed. wczes. 115 1. ed. wczes. 114 1. - 1. - 1. - 1. - 1. plastyka aula 1. przyroda 208 1. j. angielski 107 1. technika 209 1. religia 207 1. j. angielski 104 1. j. polski 105 1. j. polski 8 1. matematyka 204 1. j. polski 106 1. w-f  
2. religia 11 2. - 2. - 2. ed. wczes. 213 2. ed. wczes. 115 2. ed. wczes. 114 2. ed. wczes. 214 2. ed. wczes. 10 2. ed. wczes. 210 2. j. polski 105 2. j. angielski 107 2. matematyka 204 2. technika 209 2. geografia 205 2. j. polski 106 2. w-f 2. w-f 2. chemia 208 2. j. polski 8 2. muzyka aula 2. religia 207  
3. ed. wczes. 10 3. ed. wczes. 114 3. w-f 3. ed. wczes. 213 3. ed. wczes. 115 3. w-f 3. ed. wczes. 214 3. religia 11 3. ed. wczes. 210 3. w-f 3. historia 206 3. j. angielski 204 3. muzyka aula 3. matematyka 209 3. informatyka 109 3. j. polski 105 3. j. angielski 107 3. matematyka 9 3. religia 207 3. biologia 103 3. chemia 208  
4. w-f 4. ed. wczes. 114 4. ed. wczes. 214 4. ed. wczes. 213 4. w-f 4. religia 11 4. ed. wczes. 10 4. ed. wczes. 115 4. ed. wczes. 210 4. j. angielski 204 4. zaj. mat. 9 4. j. polski 105 4. matematyka 207 4. j. angielski 107 4. biologia 103 4. historia 206 4. technika 109 4. j. niemiecki 104 4. w-f 4. matematyka 209 4. zaj. pol. 8  
5. ed. wczes. 213 5. ed. wczes. 114 5. ed. wczes. 214 5. religia 11 5. j. angielski 210 5. ed. inf. 10 5. w-f 5. ed. wczes. 115 5. w-f 5. zaj. mat. 207 5. w-f 5. w-f 5. j. polski 8 5. j. polski 105 5. technika 109 5. matematyka 9 5. matematyka 209 5. muzyka aula 5. j. angielski 107 5. religia 208 5. wos 106  
6. ed. wczes. 213 6. ed. wczes. 114 6. religia 11       6. j. angielski 210     6. informatyka 109 6. j. polski 105 6. j. niemiecki 104   6. historia 206 6. wdż 8 6. religia 208 6. historia 106 6. fizyka 207 6. muzyka aula 6. geografia 205 6. matematyka 9  
                              7. religia 208 7. j. niemiecki 104 7. historia 206 7. dor. zaw. 8