sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Nadchodzące wydarzenia

 •  Październik

  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem: „Z książką Ci do twarzy”

 •  14 października

  Dzień Edukacji Narodowej


 

Ostatnie wydarzenia

Home

„Dostrzegam serce w dziecku
i dziecko w sercu. Jego i swoim”.
Janusz Korczak

Szanowni Państwo!

 

Informuję, że od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zawieszona zostaje realizacja zajęć  w klasach IV-VIII w szkole w formie stacjonarnej. Klasy I-III realizują zajęcia w szkole zgodnie ze swoim planem lekcji.

Od dnia 26.10.2020 r. zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe dla klas IV-VIII realizowane będą w formie pracy na odległość.

Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych.

W trakcie edukacji zdalnej obowiązują następujące zasady:

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line, dziennika elektronicznego, e-mail.
 2. Praca nauczycieli odbywa się w szkole w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
 3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa. W lekcjach mają obowiązek uczestniczyć uczniowie przebywający na kwarantannie rodzinnej.
 4. Godziny i miejsce pracy pedagoga pozostają bez zmian. Biblioteka i świetlica szkolna są czynne zgodnie z ich planem pracy.
 5. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie zdalne lub stacjonarne w szkole (z wykorzystaniem szkolnych komputerów).

 Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

 Dyrektor szkoły

Bożena Zembik