sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Nadchodzące wydarzenia

  •  06 grudnia

    Mikołajki

  •  10 grudnia

    Zebrania z rodzicami w aplikacji TEAMS


 

Ostatnie wydarzenia

Home

„Dostrzegam serce w dziecku
i dziecko w sercu. Jego i swoim”.
Janusz Korczak

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 Informuję, że od poniedziałku 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.  przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII.

Od dnia 9 listopada 2020 r. zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe dla klas I-VIII realizowane są w formie pracy na odległość.

Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych.

W trakcie edukacji zdalnej obowiązują następujące zasady:

  1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane przy użyciu: aplikacji Microsoft Teams – lekcje on-line, dziennika elektronicznego, e-mail.
  2. Praca nauczycieli odbywa się w szkole w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń on-line do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami.
  3. Obecność na lekcjach on-line jest obowiązkowa. W lekcjach mają obowiązek uczestniczyć uczniowie przebywający na kwarantannie rodzinnej.

Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

 Dyrektor szkoły

Bożena Zembik