sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Nadchodzące wydarzenia

  •  23 – 31 grudnia

    Zimowa przerwa świąteczna

  •  04 – 17 stycznia

    Ferie zimowe


 

Ostatnie wydarzenia

Home

„Dostrzegam serce w dziecku
i dziecko w sercu. Jego i swoim”.
Janusz Korczak

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły i realizują zajęcia w szkole zgodnie ze swoim planem lekcji obowiązującym w I semestrze.

Przypominam o przestrzeganiu Procedur zapewniania bezpieczeństwa w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE w związku z wystąpieniem epidemii. Przede wszystkim do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

Ponadto, aby umożliwić zachowanie dystansu między uczniami w miejscach wspólnych, wprowadza się dodatkowe zasady związane z organizacją zajęć stacjonarnych w czasie epidemii.

  1. Uczniowie klas I-II wchodzą do szkoły wejściem przeznaczonym dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, sprawnie korzystają z szatni i przechodzą na wyznaczone piętro, gdzie odbywać się będą zajęcia.
  2. Uczniowie klas III wchodzą do szkoły wejściem głównym, udają się schodami  w budynku głównym na II piętro, zostawiają kurtki w wyznaczonych szafach przy salach lekcyjnych:

- klasa III a - przy sali 207,

- klasa III b - przy sali 208.

NIE KORZYSTAJĄ Z SZATNI DLA UCZNIÓW KLAS I-III.

 Szczegółowe zasady dotyczące bezpiecznego zachowania się w szkole wychowawcy przedstawią uczniom 18 stycznia 2021 na zajęciach lekcyjnych.

 Od dnia 18 stycznia 2021 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną przedłużone zostaje zawieszenie wszystkich zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym dla uczniów klas IV-VIII. W okresie zawieszenia zajęcia będą odbywały się zdalnie na dotychczasowych zasadach.

Proszę o bieżące śledzenie informacji dotyczących zastępstw bądź zmian planu w e-dzienniczku lub na stronie szkoły.

 Z życzeniami zdrowia,

wicedyrektor szkoły

Sylwia Sowińska