sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Nasze mocne strony

 1.    W pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna systematycznie doskonaląca umiejętności zawodowe.
 2.    Elektroniczny dziennik lekcyjny i dzienniczek ucznia firmy Vulcan.
 3.    Liczebność uczniów w oddziale nie przekracza 24 osób.
 4.    Bardzo dobry poziom dydaktyczny potwierdzony wynikami nauczania oraz sukcesami w konkursach.
 5.    Lekcje przedmiotowe prowadzone z wykorzystaniem tablic interaktywnych i Internetu.
 6.    Bogata oferta pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz dostęp do sauny i siłowni.
 7.    Pomoc pedagogiczna i wychowawcza na terenie szkoły.
 8.    Lekcje prowadzone są również w nowoczesnej pracowni wychowania komunikacyjnego z dostępem do Internetu.
 9.    Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w nowej hali sportowo-widowiskowej.
10.    Możliwość korzystania z Centrum Informacji Multimedialnej zlokalizowanego w bibliotece szkolnej.

[rev_slider alias=”slider1″]
Skip to content