sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września według  planu:

O godz. 8:00 msza św. z okazji inauguracji nowego roku szkolnego w Kościele pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w Czarnkowie.

O godz. 9.00 uroczystość dla uczniów klas I w auli szkolnej.

Uczniowie z jednym rodzicem/opiekunem wchodzą do szkoły wejściem bocznym przy hali sportowej, przechodzą do auli i zajmują wyznaczone miejsca.

Uczniowie klas II-VIII spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych   o godz. 9.00 lub 10.00 zgodnie z poniższym harmonogramem:

 
KLASA WYCHOWAWCA NUMER SALI GODZINA
2A mgr Ewa Sobkowska 114 9.00
2 B mgr Renata Mierzwa 214 9.00
2 C mgr Honorata Daniel 210 9.00
3 A mgr Beata Cybel 115 9.00
3 B mgr Małgorzata Wiśniewska 213 10.00
3 C mgr Ewelina Grochowska 115 10.00
4 A mgr  Krzysztof Majewski 104 10.00
4 B mgr Leszek Rybarczyk 107 9.00
5 A mgr Maciej Mituta 208 9.00
5 B mgr Anna Jahnz 205 9.00
5 C mgr Renata Barnaś  209 9.00
6 A mgr Ewa Wenz 9 9.00
7 A mgr Anna Nowak 8 9.00
7 B mgr Agata Mazurek 204 9.00
7 C mgr Leszek Molski 103 9.00
7 D mgr Jolanta Łukaszewska 207 9.00
8 A mgr Eliza Rychlewska 206 9.00
8 B mgr Jacek Pietraszak 109 9.00
8 C mgr Agnieszka Bąbelczyk 105 9.00
 
Uczniowie (bez rodziców/opiekunów) klas II-III wchodzą do szkoły wejściem dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a uczniowie klas IV-VIII – wejściem głównym do budynku.

Wszystkich obowiązuje reżim sanitarny: dystans, dezynfekcja rąk i maseczka.

Wszystkich uczniów prosimy o zabranie plecaków, tornistrów lub toreb w celu zapakowania odebranych podręczników i ćwiczeń.

Do zobaczenia 1 września w szkole!
   

Życie to bezustanne odkrywanie samego siebie… – pożegnanie klas ósmych

W ostatni piątek, 25 czerwca, o godzinie 10.00,  w auli szkolnej SP nr 2 imienia Janusza Korczaka, po raz ostatni zgromadzili się uczniowie klas ósmych waz z wychowawcami. Absolwentom towarzyszyło grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Miasta Czarnków – pan Krzysztof Madaj, zastępca Przewodniczącej Rady Miasta – pan Jan Furman oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Monika Wesołek-Wolska.

Podczas uroczystości została wręczona Nagroda dyrektora Szkoły, którą, drugi raz z rzędu, otrzymali uczniowie klasy 6d: Piotr Dzięcielak i Stanisław Dzięcielak.

Tytułem Najlepszego Absolwenta roku szkolnego 2020/2021 uhonorowano Emilię Skrzeczkowską z klasy 8a.

Do Złotej Księgi zostali wpisani: Emilia Skrzeczkowska z klasy 8a i Grzegorz Kaźmierczak z klasy 8b.

Z rąk dyrektora pani Bożeny Zembik oraz wychowawców: pana Leszka Rybarczyka i pana Krzysztofa Majewskiego swoje świadectwa i nagrody otrzymali również pozostali tegoroczni absolwenci.

Podczas uroczystości uczniowie klas ósmych podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich kształcenie.

Uczniowie młodszych  klas  pożegnali ósmoklasistów wierszem i piosenką, życząc im szczęścia i sukcesów w dalszym życiu.

  1. Łukaszewska
  2. Jahnz
  3. Rychlewska


A w „Dwójce” patronuje Korczak nam…

Dzień 24 czerwca 2021 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie jako jeden z najważniejszych. Wówczas odbyła się ceremonia nadania placówce imienia Janusza Korczaka oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru.

Hasłem przewodnim uroczystości stały się słowa Janusza Korczaka „Bądź sobą, szukaj własnej drogi”. Uroczystość rozpoczęło uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego, następnie dyrektor szkoły Bożena Zembik przywitała przybyłych gości, po czym przybliżyła sylwetkę patrona szkoły. Doskonałość uroczystości podkreśliła słowami: – Niektórzy zastanawiają się nad tym, po co szkole potrzebny jest patron? Bezrefleksyjnie codziennie wymieniamy nazwę naszej szkoły – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie. A przecież nie jest bez znaczenia osoba, która patronuje naszym działaniom. Fakt, że szkoła posiada swojego patrona sprawia, że nie jest anonimowa. Patron to ktoś, kogo podziwiamy, szanujemy i chcemy naśladować. Jednocześnie wybór patrona to przede wszystkim wybór wartości, jakie są szczególnie ważne w pracy dydaktycznej i wychowawczej. I oto nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich, historyczny moment nadania imienia szkole. W tej podniosłej chwili przewodnicząca Rady Miasta Czarnków Barbara Lipska odczytała Uchwałę Rady Miasta Czarnków: „Rada Miasta Czarnków na wniosek Burmistrza Czarnkowa Andrzeja Tadli na podstawie uchwały NR XXVII/212/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku nadała jej imię: Szkoła  Podstawowa nr 2 w Czarnkowie imienia Janusza Korczaka.” Prowadzący Antoni Maćkowiak odczytał znaczenie roli sztandaru, po czym nastąpiła ceremonia jego przekazania. Dokonał tego burmistrz miasta Czarnków Andrzej Tadla i przewodnicząca Rady Miasta  Barbara Lipska, powierzając go dyrektor szkoły Bożenie Zembik, która podziękowała im za tak cenny dar. Następnie zabrała głos przewodnicząca Rady Rodziców Monika Wesołek – Wolska, która poprosiła wikariusza parafii p.w. JChNK Filipa Byczyńskiego o poświęcenie Sztandaru.

Kolejnym punktem uroczystej ceremonii było umieszczenie pamiątkowych gwoździ na drzewcu sztandaru przez honorowych gości i wpis do Księgi Pamiątkowej. A byli to: Renata Wujec, która w imieniu posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marii Małgorzaty Janyski wbiła pierwszy gwoźdź, starosta powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego Feliks Łaszcz, burmistrz miasta Czarnków Andrzej Tadla, przewodnicząca Rady Miasta Czarnków Barbara Lipska, wikariusz Filip Byczyński, dyrektor szkoły Bożena Zembik i przewodnicząca Rady Rodziców Monika Wesołek – Wolska. Następnie sztandar, którego projekt wykonali: Wiktor Strzęciwilk z klasy 2 c wraz z rodzicami, został zaprezentowany przez panią dyrektor całej społeczności szkolnej i przeczytano jego opis. Prowadzący podkreślił, iż sztandar powierzony zostanie wybranej społeczności szkolnej reprezentowanej przez Szkolny Poczet Sztandarowy w składzie: przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Oliwia Józefiak (kl. 6 a), Jagoda Maciejewska (kl. 6 d) i Wojciech Dziubała (kl.6 d). Przekazania sztandaru dokonała pani dyrektor słowami:  – Drodzy Uczniowie. Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego zapewniła, że uczniowie szkoły będą otaczać sztandar czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły. W obecności gości i społeczności szkolnej, przedstawiciele uczniów każdej klasy złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Tekst przysięgi odczytał prowadzący Antoni Maćkowiak, a z ust przedstawicieli klas wybrzmiało uroczyste – ślubujemy! Wszystko to odbywało się w skupieniu i wyjątkowo uroczystej atmosferze. Po tym przyszedł czas na gości honorowych – Wiktora Strzęciwilka i jego rodziców. To właśnie ta rodzina stworzyła projekt graficzny sztandaru – logo Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, za co dyrektor szkoły Bożena Zembik wręczyła im upominki i podziękowanie. Odtąd w gablocie przeznaczonej do przechowywania sztandaru będzie umieszczona tabliczka upamiętniająca to wydarzenie. Kolejnym docenionym gościem honorowym była Małgorzata Zajda, która zadbała o drugi ważny symbol szkoły – hymn. To ona jest autorem jego słów i muzyki, a o stosowny podkład muzyczny zatroszczył się Ryszard Woźniakowski. I oto nastąpiło długo wyczekiwane, pierwsze, publiczne wykonanie hymnu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka wraz z całą społecznością szkolną i zaproszonymi gośćmi. To było niezapomniane przeżycie. Niejednemu zakręciła się łza w oku, a rytmiczna, łatwo wpadająca w ucho melodia refrenu pozostanie w pamięci na długo…


Miasto nasze wśród lasów, gór, Noteci,
splata w sobie sport, kulturę i śpiew.
A w „Dwójce” Patronuje Korczak nam,
jego słowa w sercu swoim zawsze mam.

Ref. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.
Spytaj siebie, do czego jesteś zdolny?
Odkryj, że sam jesteś dzieckiem, które trzeba kochać,
tak wychować i wykształcić, by być wolnym

Był człowiekiem, co kochał młodych ludzi, im poświęcał cały swój życia trud.
I choć lekarzem, pedagogiem był,
dziecko w sobie pielęgnował, pięknie żył.

Po części oficjalnej nadszedł czas na przemówienia szanownych gości. Głos zabrali: Renata Wujec – asystent posłanki na Sejm Marii Małgorzaty Janyska,  starosta powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego Feliks Łaszcz, burmistrz miasta Czarnków Andrzej Tadla, przewodnicząca Rady Rodziców Monika Wesołek – Wolska, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie Anna Zalewska oraz panie dyrektor czarnkowskich przedszkoli: Katarzyna Just, Agnieszka Górska – Cichorek, Justyna Gajewska i Magdalena Durczak. Jako ostatnia głos zabrała dyrektor Bożena Zembik, odczytując życzenia dyrektora zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 1 Krzysztofa Maćkowiaka oraz byłego dyrektora „Dwójki” Grzegorza Staniszewskiego. Wszyscy gratulowali wyboru Janusza Korczaka na patrona szkoły oraz pięknej uroczystości, której podniosły charakter podkreślił chwytający za serce hymn, odświętne stroje uczniów oraz piękny wystrój auli – dzięki życzliwości centrum ogrodniczego „Maciejka” z Goraja. Życzyli, aby wzór życia patrona kształtował w uczniach właściwe postawy, które będą fundamentem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły oraz wskazywał im właściwą drogę w życiu. Dziękujemy za wszystkie życzenia, kwiaty, prezenty.

Po części oficjalnej wyprowadzono sztandar szkoły, by za chwilę móc obejrzeć montaż słowno – muzyczny, będący wyrazem wdzięczności uczniów i nauczycieli dla patrona. W części artystycznej zaprezentował się zespół wokalny „Iskierki” w składzie: Iga Andrzejewska, Zofia Młynarska, Barbara Rybeńska, Urszula Miszke, Ewa Goleśniewska i Jan Fąferek w utworach: „Dobra piosenka” i „Otwórz serce”. O strawę dla ducha zadbali Anna Nowak i Wiesław Stułka, przygotowując  scenkę w wykonaniu kółka teatralnego w składzie: Dominika Majewska, Gaja Michalska, Julia i Wiktoria Pilawskie, Oliwia Furman, Wiktoria Wardęga, Jagoda Maciejewska, Maja Taraskiewicz, Joanna Szkolik, Zofia Ruta, w której widzowie spotkali się „oko w oko” z Januszem Korczakiem i dowiedzieli się od niego samego, jakim był człowiekiem. Owe spotkanie z doktorem podsumowały dzieci z klas drugich, przygotowane przez panią Jolantę Góral, które dobitnie manifestowały swoje prawa: „Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.” Zespół wokalny „Płomyki” w składzie: Ania i Emma Brenna, Maja Smyk, Zofia Ruta, Maja Rybarczyk, Magdalena Gibczyńska, Katarzyna Madaj, Joanna Szkolik wykonał utwór: „Pięknie żyć” – jako doskonałe podsumowanie życia i działalności patrona i jednocześnie przesłanie dla wszystkich.

Na zakończenie dyrektor Bożena Zembik podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak wspaniałego przedsięwzięcia, a szczególnie wicedyrektor Sylwii Sowińskiej, która czuwała nad całością prac związanych z wydarzeniem. Równie gorąco podziękowała powołanemu zespołowi do spraw nadania imienia szkole: Elizie Rychlewskiej, Jolancie Łukaszewskiej, Jolancie Góral, Annie Jahnz, Ewelinie Grochowskiej. Małgorzacie Zajda, Ryszardowi Woźniakowskiemu, Annie Nowak, Wiesławowi Stułce i Michałowi Geremkowi. Do współpracy włączyli się także: Antonina Zajda, Renata Mierzwa, Julia Grot, Agnieszka Piątek, Renata Barnaś, Agata Mazurek, Ewa Wenz, Maciej Mituta i Marcin Maćkowiak. Na wyrazy uznania zasługują również uczniowie, którzy włączyli się w cały ten proces, szczególnie prowadzący Zuzanna Magdziarz i Antoni Maćkowiak oraz uczniowie, którzy brali udział w uroczystości. Był też poczęstunek w małej sali gimnastycznej ufundowany przez Radę Rodziców oraz czas na dzielenie się wrażeniami, towarzyskie pogawędki, pamiątkowe zdjęcia… O relację fotograficzną zadbał Sebastian Andrzejewski. Dzień 24 czerwca 2021 r. był niewątpliwie tym, na który czekała cała szkoła. Dniem, który na zawsze pozostanie w pamięci i sercach. To wyczekiwane przez wszystkich wydarzenie na pewno wpisze się w karty historii Czarnkowa. Szkoła otrzymała swojego patrona. Jesteśmy dumni, że nosi imię Janusza Korczaka.

Organizatorzy uroczystości

Podziękowanie za miły gest

Koniec roku szkolnego to czas promocji, wyróżnień i nagród. 17 czerwca 2021 r. nasza szkoła  otrzymała prezent od Pana Andrzeja Gajewskiego, Wiceprezesa Zarządu firmy Steico.

Dla naszych uczniów zostały przekazane zestawy promocyjne z upominkami na zakończenie roku szkolnego, piękne albumy i książki  oraz torby z piłkami do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Bardzo się cieszymy  i w imieniu uczniów pięknie dziękujemy za ten miły gest.

Dyrekcja SP2

    
  podziękowanie Gajewski
Skip to content