sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Nr konta Rady Rodziców

NUMER KONTA RADY RODZICÓW: BS 79 8951 0009 0000 0101 2000 0010


Drodzy Rodzice!
Rada Rodziców to organ reprezentujący rodziców uczniów w szkole. To grupa kreatywnych, pełnych zaangażowania ludzi z wachlarzem pomysłów. Proszę pamiętać, że nawet najlepsze pomysły bez Państwa pomocy nie będą możliwe do zrealizowania. Szczególnie liczymy na Państwa dobrowolne wpłaty na fundusz Rady Rodziców, bez których nie uda się nam – rodzicom, sfinansować wielu dobrych i koniecznych celów. Szkoła to nie tylko edukacja, ale także miejsce, gdzie spotykamy się po lekcjach, rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia. Jest to część życia naszych dzieci, ale również naszego. Razem mamy szansę coś ulepszyć, coś zmienić. Prosimy o sugestie i otwarte formułowanie propozycji, co można zmienić i ulepszyć w naszej szkole. Pytania i wszelkie pomysły można kierować na adres e-mail: RadaRodzicow.SP2wCzarnkowie@gmail.com Liczymy na owocną współpracę, z której efektów będzie korzystać cała społeczność szkolna!

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca – Beata Rybeńska,
Zastępca Przewodniczącej – Joanna Kowalczyk,
Sekretarz – Agnieszka Bednarek,
Skarbnik – Mirela Miszke.
Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca Komisji – Natalia Stróżyńska,
Członek Komisji – Irena Wardak,
Członek Komisji – Wioletta Gendaszyk.

Więcej informacji dot. funkcjonowania Rad Rodziców po kliknięciu na link: Rady Rodziców – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z pełnym planem finansowym na ten rok szkolny. Dzięki temu zrozumiecie Państwo, jak ważne jest zaangażowanie nas wszystkich w tę działalność. Każdy dzień naszego dziecka w szkole może być naprawdę radosny i pełen nowych doświadczeń.
Z poważaniem,
Beata Rybeńska
Przewodnicząca Rady Rodziców
W załączeniu:
1. Rozliczenie Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023,
2. Plan finansowy na rok szkolny 2023/2024.
Czarnków, wrzesień 2023 r.

Rozliczenie Rady Rodziców za 2022-2023

Plan Finansowy 2023-2024

Skip to content