sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Rekrutacja

Szanowni Rodzice !  
Przed Wami ważna decyzja dotycząca wyboru szkoły. 01 września 2024 roku Wasze dziecko rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Szukacie niedużej szkoły w bezpiecznej okolicy, z przyjazną atmosferą oraz komfortowymi warunkami do nauki  i rozwoju?
Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie wszystkich zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną – również tych z Państwa, którzy mieszkają poza obwodem placówki.
Nasza szkoła:
  • Posiada m.in. :
– nowoczesne sale lekcyjne, multimedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne, – mobilną pracownię komputerową, – gabinety do zajęć specjalistycznych (logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych), – bogato wyposażoną halę sportową z pełnowymiarowymi boiskami do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, – nowe pracownie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, – dwie świetlice i stołówkę z cateringiem, – elektroniczny dziennik lekcyjny i dzienniczek ucznia.
  • Zapewnia wysoki poziom dydaktyczny potwierdzony wynikami nauczania oraz sukcesami w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
  • Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
W naszej szkole:
  • Prowadzone są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, pozwalające uczniom rozwijać zainteresowania naukowe, artystyczne, sportowe.
  • Organizujemy imprezy środowiskowe.
  • Wprowadzamy innowacje pedagogiczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia.
  • Aktywnie działają klub wolontariatu „Siła serca” i sklepik szkolny.
 
 Rodzicu, zdecyduj już dziś ! Złóż wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie, dołącz do niego 1 fotografię dziecka i pozostałe dokumenty zgodnie z poniższymi terminami (dostępne w załączniku).
Ważne terminy:
12.02 – 15.03.2024r.  – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz               z zaświadczeniem o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;
04.04.2024r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
12.04.2024r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dostępne w załączniku).
23.04.2024r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Uwaga!
Rodziców zainteresowanych korzystaniem dziecka ze świetlicy prosimy, aby wraz  z wnioskiem o przyjęcie do szkoły złożyli w sekretariacie szkoły „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (dostępna w załączniku).

wniosek  o przyjęcie dziecka do szkoły

karta zgłszenia do świetlicy

potwierdzenie woli

ZGODA NA WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE WIZERUNKU

 
Skip to content