sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Rekrutacja

video

Szanowni Rodzice !


Przed Wami ważna decyzja dotycząca wyboru szkoły. 01 września 2021 roku Wasze dziecko rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Każde dziecko ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ale macie Państwo również możliwość wybrania szkoły innej niż obwodowa. Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie wszystkich zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną – również tych z Państwa, którzy mieszkają poza obwodem placówki.  Nasza szkoła w 2019 roku została poddana modernizacji, w oddanym do użytku nowym skrzydle, przeznaczonym dla najmłodszych uczniów,  znajdują  się m.in. : pięć sal lekcyjnych, dwie świetlice, stołówka, szatnia, pomieszczenia do pracy w małych grupach. Wszystko to stwarza komfortowe warunki do nauki i rozwoju uczniów klas I-III. Nasza szkoła :
  • Położona jest w bezpiecznej okolicy.
  • Posiada m.in. :
– nowoczesne sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi, – mobilną pracownię komputerową, – bogato wyposażoną halę sportową z pełnowymiarowymi boiskami do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, – Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej, – dwie świetlice, – elektroniczny dziennik lekcyjny i dzienniczek ucznia.
  • Zapewnia wysoki poziom dydaktyczny potwierdzony wynikami nauczania i  egzaminu ósmoklasisty oraz sukcesami w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
  • Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
W naszej szkole :
  • Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, pozwalające uczniom rozwijać zainteresowania naukowe, artystyczne, sportowe.
  • Organizujemy imprezy środowiskowe.
  • Od lat prowadzimy projekty międzynarodowe w ramach współpracy ze szkołami w Niemczech i na Ukrainie.
  • Wprowadzamy innowacje pedagogiczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia.
  Rodzicu, zdecyduj już dziś ! Złóż wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie (dostępny w załączniku)

Ważne terminy:

10.02 – 16.03.2021r.  – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły; 01.04.2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 08.04.2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dostępne w załączniku). 15.04.2021r. -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Uwaga!

Rodziców zainteresowanych korzystaniem dziecka ze świetlicy prosimy, aby wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, złożyli w sekretariacie szkoły „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (dostępna w załączniku).

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

karta zgłoszenia do świetlicy

potwierdzenie woli 

Skip to content