sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Gest wsparcia dla szkoły

Ze wspaniałym gestem wsparcia dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie wyszedł Pan Mieczysław Kozłowski – właściciel firmy Komat, który podarował szkole proste w obsłudze urządzenie do bezdotykowej dezynfekcji dłoni. Przyczyni się ono do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły.

Dwa takie urządzenia zostały już umieszczone przy wejściach do części budynku dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i hali sportowej.

Dyrektor szkoły Pani Bożena Zembik w imieniu całej społeczności szkolnej przekazała podziękowania darczyńcy za ofiarowaną pomoc.

Sylwia Sowińska – wicedyrektor szkoły