sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Gest wsparcia dla szkoły

Ze wspaniałym gestem wsparcia dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie wyszedł Pan Mieczysław Kozłowski – właściciel firmy Komat, który podarował szkole proste w obsłudze urządzenie do bezdotykowej dezynfekcji dłoni. Przyczyni się ono do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczniom i pracownikom naszej szkoły. Dwa takie urządzenia zostały już umieszczone przy wejściach do części budynku dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i hali sportowej. Dyrektor szkoły Pani Bożena Zembik w imieniu całej społeczności szkolnej przekazała podziękowania darczyńcy za ofiarowaną pomoc. Sylwia Sowińska – wicedyrektor szkoły
Skip to content