sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Author Archive

Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2020-2021

Szkolna komisja rekrutacyjna informuje, że:
  1. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali przyjęci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie w roku szkolnym 2020-2021.
  2. Klasy nie przekraczają liczby 24 uczniów.
  3. Utworzono trzy klasy pierwsze ( a, b, c ) o porównywalnej liczbie uczniów ( 19, 19, 20) oraz dziewczynek i chłopców ( 9 + 10; 10 + 9; 10 +10 ).
  4. Listy uczniów przyjętych do klas I znajdują się w sekretariacie szkoły.

Sylwia Sowińska

Wicedyrektor szkoły

Konkurs z fizyki

Na ten czas nieobecności w szkole proponuję zabawę z fizyką w tle. Ogłaszam konkurs na poszukiwanie fizyki wokół nas.

Regulamin konkursu fizycznego pt. „FIZYKA W OBIEKTYWIE UCZNIA”
FORMA KONKURSU:
Uczestnik konkursu wybiera jedno zadanie.
Zadanie 1.
Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie na zdjęciu wydrukowanym na papierze fotograficznym dowolnego zjawiska. Dopuszcza się przedstawienie wybranego zjawiska za pomocą cyklu zdjęć, obrazujących kolejne fazy przebiegu zjawiska.
Każde zdjęcie powinno by opatrzone nazwą i opisem zjawiska oraz danymi autora.
Każdy uczestnik może przedstawić jedną lub kilka prac. Praca konkursowa powinna zawierać: kolorowe lub czarno-białe zdjęcie formatu co najmniej 10×15 przedstawiające wybrane zjawisko fizyczne opisane na odwrocie ( dane osobowe autora – imię i nazwisko, klasa, nazwa zjawiska).
Zadanie 2.
Zadaniem uczestnika konkursu jest nagranie filmu, na którym przedstawiono wykonywanie  dowolnego doświadczenia fizycznego. W trakcie nagrania uczestnik konkursu podaje cel doświadczenia, przedstawia przedmioty potrzebne do jego wykonania, wymienia czynności podczas wykonania doświadczenia i formułuje wniosek.
Każdy uczestnik może przedstawić jedną lub kilka prac. Praca konkursowa powinna zawierać: płytę  DVD z nagraniem doświadczenia, opisane na kopercie ( dane osobowe autora – imię i nazwisko, klasa).
TERMINARZ KONKURSU:
Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie, składają pracę konkursową w terminie do  10 kwietnia 2020 roku. Filmy można przesyłać elektronicznie na adres:  jlukaszewska1.kwarantanna@o2.pl.

Pozdrawiam
Jolanta Łukaszewska

Wycieczka do Piły

W poniedziałek, 2 marca klasy ósme wraz z wychowawcami – panią Anną Jahnz oraz panem Maciejem Mitutą, udały się na wycieczkę do Piły. Pierwszym punktem programu była zabawa na lodowisku. Wszyscy świetnie bawiliśmy się jeżdżąc na łyżwach. Dla niektórych było to pierwsze zetknięcie z lodem, ale dzięki pingwinkom dali sobie radę.
Następnie pojechaliśmy do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, czyli tak zwanej „Nafty”. Tam zapoznaliśmy się m.in. z ofertą edukacyjną na rok 2020/2021 i poznaliśmy dyrekcję. Mieliśmy również możliwość zobaczenia klasy chemicznej i medialnej. Po wizycie w szkole udaliśmy się do muzeum, w którym przybliżono nam postać filozofa, geografa, filantropa i geologa, czyli Stanisława Staszica. Mogliśmy zobaczyć jego rękopisy, mapy i zdobyte nagrody. Potem wspólnie pojechaliśmy na obiad. Mieliśmy również trochę czasu dla siebie. Wycieczka była bardzo udana. Miło spędziliśmy czas razem.

Karolina Fryska kl. 8b
Julia Jagła kl. 8b
Iga Michalska kl. 8b