sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Wykaz podręczników

Podręczniki i zb. zadań kupowane przez uczniow. R. sz. 2021-2022


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie


  Lp Przedmiot/kod Podręcznik Wydawnictwo
KLASA  PIERWSZA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele. Podręczniki .                          Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręczniki . Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 1. Podręcznik Pearson/WSiP
3. Religia Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  DRUGA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                         Podręczniki .  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręczniki . Części 1-2     WSiP
  2. Język angielski New English Adventure 2. Podręcznik Pearson WSiP
3. Religia Chcemy poznawać Pana Jezusa (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  TRZECIA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                                         Podręczniki .  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Podręczniki . Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 3. Podręcznik Pearson/WSiP
3. Religia Przyjmujemy Pana Jezusa oraz karty pracy Święty Wojciech Poznań
KLASA  CZWARTA 1. Język polski Miedzy nami 4. GWO
2. Język angielski English Class A1 Pearson /WSiP
3. Muzyka Lekcja muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Nowa Era
4. Plastyka Do dzieła 4. Podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Historia Wczoraj i dziś 4. Podręcznik do historii dla   kl. 4 SP Nowa Era
6. Przyroda Tajemnice przyrody 4.  Podręcznik do przyrody kl. 4 SP Nowa Era
7. Matematyka Matematyka z plusem 4. GWO
 8. Informatyka   Teraz Bajty 4                                                    Informatyka dla szkoły podstawowej Kl. 4. Migra/Nowa Era
9. Technika Jak to działa 4. Podręcznik do techniki kl. 4 Nowa Era
10. Język niemiecki Wir smart 1  Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej. Podręcznik. LektorKlett  
11. Religia Jestem chrześcijaninem Święty Wojciech Poznań
KLASA  PIĄTA 1. Język polski Między nami 5 GWO
2. Język angielski English Class A1+ Pearson/WSiP
3. Muzyka Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
4. Plastyka Do dzieła 5. Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Historia Wczoraj i dziś 5. Podręcznik do historii dla   kl. 5 SP Nowa Era
6. Geografia Planeta Nowa 5. Nowa Era
7. Biologia Puls życia 5. Nowa Era
8. Matematyka Matematyka z plusem 5.                            Podręcznik do kl. 5 GWO/Nowa Era
9. Informatyka Teraz Bajty 5.                                 Informatyka dla szkoły podstawowej Kl. 5. Migra/Nowa Era
10. Technika Jak to działa 5. Podręcznik do techniki kl. 5 Nowa Era
11. Język niemiecki Wir smart 2  Język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej. Podręcznik. LektorKlett  
12. Religia Bóg szuka człowieka (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  SZÓSTA 1. Język polski   Słowa z uśmiechem 6. Literatura i kultura podręcznik. Słowa z uśmiechem 6. Nauka o języku i ortografia.   WSiP
2. Język angielski English Class A2 Pearson/WSiP
3. Muzyka   Lekcja muzyki 6. Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
4. Plastyka Do dzieła 6. Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Historia Wczoraj i dziś 6. Podręcznik do historii dla   kl. 6 SP Nowa Era
6. Geografia Planeta Nowa 6. Nowa Era
7. Biologia Puls życia 6. Nowa Era
8. Matematyka Matematyka z plusem 6.                            Podręcznik do kl. 6 GWO/Nowa Era
9. Informatyka Teraz Bajty 6.                                 Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 6 Migra/Nowa Era
10. Technika Jak to działa 6. Podręcznik do techniki kl. 5 Nowa Era
11. Język niemiecki Wir smart 3  Język niemiecki dla klasy VI Szkoły Podstawowej. Podręcznik. LektorKlett  
12. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy 6 Szkoły Podstawowej Rubikon
13. Religia Jezus nas zbawia (dwie części) Święty Wojciech Poznań
KLASA  SIÓDMA 1. Język polski Między nami 7. Podręcznik do języka polskiego GWO
2. Język angielski English Class A2+ Pearson /WSiP
3. Język niemiecki    Das ist Deutsch KOMPAKT 7. Podręcznik do j. niemieckiego dla klasy 7 SP Nowa Era
4. Muzyka   Lekcja muzyki 7. Podręcznik do muzyki dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era
5. Plastyka Do dzieła 7. Podręcznik do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej. Nowa Era
6. Historia Wczoraj i dziś 7. Podręcznik do historii dla kl. 7 SP Nowa Era
7. Geografia Planeta Nowa 7. Podręcznik do geografii kl. 7 SP Nowa Era
8. Biologia Puls Życia 7.                                                       Podręcznik do biologii kl. 7 SP Nowa Era
9. Chemia Chemia Nowej Ery 7.                                 Podręcznik dla kl. 7 SP Nowa Era
10. Fizyka Świat fizyki. Kl. 7 WSiP
11. Matematyka Matematyka z plusem 7.                                Podręcznik do kl. 7 GWO Nowa Era
12. Informatyka Teraz Bajty 7.                                                               Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 7 MIGRA               Nowa Era
13. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy 7 Szkoły Podstawowej Rubikon
14. Religia Spotkanie ze słowem. Święty Wojciech Poznań
KLASA  ÓSMA 1. Język polski Między nami 8. GWO
2. Język angielski Repetytorium ósmoklasisty Pearson WSiP
3. Język niemiecki  Das ist Deutsch KOMPAKT 8.               Podręcznik do j. niemieckiego dla klasy 8 Nowa Era
4. Historia Wczoraj i dziś 8.                                              Podręcznik do historii dla kl. 8 Nowa Era
5. Wos Dziś i jutro Nowa Era
6. Geografia Planeta Nowa 8. Podręcznik do  klasy 8 Nowa Era
7. Biologia Puls Życia 8. Podręcznik do biologii kl. 8 Nowa Era
8. Chemia Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik dla kl. 8 Nowa Era
10. Fizyka Świat fizyki. Kl. 8 WSiP
11. Matematyka Matematyka z plusem 8.                            Podręcznik do kl.8 GWO Nowa Era
12. Informatyka Teraz Bajty .                                           Informatyka dla szkoły podstawowej kl. 8 MIGRA               Nowa Era
13. Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie Nowa Era
14. Język polski Zeszyt lekturowy. Język polski. Klasa 8. Szkoła Podstawowa. WSiP
15. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy 8 Szkoły Podstawowej Rubikon
16. Religia Aby nie ustać w drodze Święty Wojciech Poznań
 

ZESTAW ĆWICZEŃ I MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE
obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie

  Lp. Przedmiot/kod Podręcznik Wydawnictwo
KLASA  PIERWSZA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele. Karty ćwiczeń.                         Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka.  Karty ćwiczeń. Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 1.                     Zeszyt ćwiczeń   Pearson/WSiP
KLASA  DRUGA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                         Karty ćwiczeń .  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Karty ćwiczeń . Części 1-2     WSiP
2. Język angielski New English Adventure 2. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP  
KLASA  TRZECIA   1. Edukacja wczesnoszkolna   Szkolni Przyjaciele.                                         Karty ćwiczeń.  Części 1-4 Szkolni Przyjaciele. Matematyka. Karty ćwiczeń . Części 1-2   WSiP
2. Język angielski New English Adventure 3. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP
KLASA  CZWARTA 1. Język polski 1. Między nami 4. Wersja B Zeszyt ćwiczeń. 2. Zeszyt lekturowy klasa 4 GWO WSiP
2. Język angielski English Class A1. Zeszyt ćwiczeń. Pearson /WSiP
3. Historia Wczoraj i dziś 4. Zeszyt ćwiczeń 4 Nowa Era
4. Matematyka Matematyka z plusem 4-wersja C GWO
  5.   Język niemiecki Wir smart 1  Język niemiecki dla klasy IV szkoły podstawowej. Smartbuch.  Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim LektorKlett
6. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej Rubikon
KLASA  PIĄTA 1. Język polski 1. Między nami 5. Ćwiczenia (Wersja B jednozeszytowa). 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 5 GWO   WSiP
2. Język angielski English Class A1+. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP
3. Historia Wczoraj i dziś 5. Zeszyt ćwiczeń 5 Nowa Era
4. Matematyka Matematyka z plusem 5 – wersja C GWO
5. Język niemiecki Wir smart 2   Język niemiecki dla klasy V szkoły podstawowej. Smartbuch.  Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim LektorKlett
6. Biologia Puls życia 5. Zeszyt ćwiczeń. Nowa Era
7. Geografia Planeta nowa 5. Zeszyt ćwiczeń Nowa Era
8. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej Rubikon
KLASA  SZÓSTA 1. Język polski 1. Słowa z uśmiechem 6. Gramatyka i ortografia. Zeszyt ćwiczeń. 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 6 WSiP   WSiP
2. Język angielski English Class A2. Zeszyt ćwiczeń Pearson/WSiP
3. Historia Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń 6. Nowa Era
4. Matematyka Matematyka z plusem 6 – wersja C GWO
5. Język niemiecki Wir smart 3  Język niemiecki dla klasy VI Szkoły Podstawowej. Smartbuch.  Rozszerzony zeszyt ćwiczeń z interaktywnym kompletem uczniowskim LektorKlett  
6. Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości Ćwiczenia dla klasy 6 szkoły podstawowej Rubikon
KLASA  SIÓDMA 1. Język polski 1. Między nami 7. Ćwiczenia (wersja B jednozeszytowa). 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 7. GWO WSiP
2. Język angielski English Class A2+. Zeszyt ćwiczeń. Pearson /WSiP
3. Język niemiecki  Das ist Deutsch KOMPAKT.  Ćwiczenia kl. 7. Nowa Era
4. Historia Wczoraj i dziś. Ćwiczenia do kl. 7 Nowa Era
5. Fizyka Świat Fizyki. Zbiór zadań 7 WSiP
6. Matematyka  Zbiór zadań. Matematyka z plusem 7 GWO
KLASA  ÓSMA 1. Język polski 1. Między nami 8. Ćwiczenia (wersja B jednozeszytowa). 2. Zeszyt lekturowy. Klasa 8. GWO   WSiP
2. Język angielski Repetytorium ósmoklasisty.  Zeszyt ćwiczeń. Pearson WSiP
3. Język niemiecki  Das ist Deutsch KOMPAKT 8.                 Ćwiczenia kl. 8 Nowa Era
4. Historia Wczoraj i dziś 8. Zeszyt ćwiczeń kl. 8 Nowa Era
5. Fizyka Świat fizyki. Zbiór zadań 8. WSiP
6. Matematyka Zbiór zadań. Matematyka z plusem 8 GWO
   

Życie to bezustanne odkrywanie samego siebie… – pożegnanie klas ósmych

W ostatni piątek, 25 czerwca, o godzinie 10.00,  w auli szkolnej SP nr 2 imienia Janusza Korczaka, po raz ostatni zgromadzili się uczniowie klas ósmych waz z wychowawcami. Absolwentom towarzyszyło grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Miasta Czarnków – pan Krzysztof Madaj, zastępca Przewodniczącej Rady Miasta – pan Jan Furman oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Monika Wesołek-Wolska.

Podczas uroczystości została wręczona Nagroda dyrektora Szkoły, którą, drugi raz z rzędu, otrzymali uczniowie klasy 6d: Piotr Dzięcielak i Stanisław Dzięcielak.

Tytułem Najlepszego Absolwenta roku szkolnego 2020/2021 uhonorowano Emilię Skrzeczkowską z klasy 8a.

Do Złotej Księgi zostali wpisani: Emilia Skrzeczkowska z klasy 8a i Grzegorz Kaźmierczak z klasy 8b.

Z rąk dyrektora pani Bożeny Zembik oraz wychowawców: pana Leszka Rybarczyka i pana Krzysztofa Majewskiego swoje świadectwa i nagrody otrzymali również pozostali tegoroczni absolwenci.

Podczas uroczystości uczniowie klas ósmych podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich kształcenie.

Uczniowie młodszych  klas  pożegnali ósmoklasistów wierszem i piosenką, życząc im szczęścia i sukcesów w dalszym życiu.

  1. Łukaszewska
  2. Jahnz
  3. Rychlewska


A w „Dwójce” patronuje Korczak nam…

Dzień 24 czerwca 2021 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie jako jeden z najważniejszych. Wówczas odbyła się ceremonia nadania placówce imienia Janusza Korczaka oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru.

Hasłem przewodnim uroczystości stały się słowa Janusza Korczaka „Bądź sobą, szukaj własnej drogi”. Uroczystość rozpoczęło uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego, następnie dyrektor szkoły Bożena Zembik przywitała przybyłych gości, po czym przybliżyła sylwetkę patrona szkoły. Doskonałość uroczystości podkreśliła słowami: – Niektórzy zastanawiają się nad tym, po co szkole potrzebny jest patron? Bezrefleksyjnie codziennie wymieniamy nazwę naszej szkoły – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie. A przecież nie jest bez znaczenia osoba, która patronuje naszym działaniom. Fakt, że szkoła posiada swojego patrona sprawia, że nie jest anonimowa. Patron to ktoś, kogo podziwiamy, szanujemy i chcemy naśladować. Jednocześnie wybór patrona to przede wszystkim wybór wartości, jakie są szczególnie ważne w pracy dydaktycznej i wychowawczej. I oto nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich, historyczny moment nadania imienia szkole. W tej podniosłej chwili przewodnicząca Rady Miasta Czarnków Barbara Lipska odczytała Uchwałę Rady Miasta Czarnków: „Rada Miasta Czarnków na wniosek Burmistrza Czarnkowa Andrzeja Tadli na podstawie uchwały NR XXVII/212/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku nadała jej imię: Szkoła  Podstawowa nr 2 w Czarnkowie imienia Janusza Korczaka.” Prowadzący Antoni Maćkowiak odczytał znaczenie roli sztandaru, po czym nastąpiła ceremonia jego przekazania. Dokonał tego burmistrz miasta Czarnków Andrzej Tadla i przewodnicząca Rady Miasta  Barbara Lipska, powierzając go dyrektor szkoły Bożenie Zembik, która podziękowała im za tak cenny dar. Następnie zabrała głos przewodnicząca Rady Rodziców Monika Wesołek – Wolska, która poprosiła wikariusza parafii p.w. JChNK Filipa Byczyńskiego o poświęcenie Sztandaru.

Kolejnym punktem uroczystej ceremonii było umieszczenie pamiątkowych gwoździ na drzewcu sztandaru przez honorowych gości i wpis do Księgi Pamiątkowej. A byli to: Renata Wujec, która w imieniu posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marii Małgorzaty Janyski wbiła pierwszy gwoźdź, starosta powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego Feliks Łaszcz, burmistrz miasta Czarnków Andrzej Tadla, przewodnicząca Rady Miasta Czarnków Barbara Lipska, wikariusz Filip Byczyński, dyrektor szkoły Bożena Zembik i przewodnicząca Rady Rodziców Monika Wesołek – Wolska. Następnie sztandar, którego projekt wykonali: Wiktor Strzęciwilk z klasy 2 c wraz z rodzicami, został zaprezentowany przez panią dyrektor całej społeczności szkolnej i przeczytano jego opis. Prowadzący podkreślił, iż sztandar powierzony zostanie wybranej społeczności szkolnej reprezentowanej przez Szkolny Poczet Sztandarowy w składzie: przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Oliwia Józefiak (kl. 6 a), Jagoda Maciejewska (kl. 6 d) i Wojciech Dziubała (kl.6 d). Przekazania sztandaru dokonała pani dyrektor słowami:  – Drodzy Uczniowie. Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Niech zawsze będzie symbolem Waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego zapewniła, że uczniowie szkoły będą otaczać sztandar czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły. W obecności gości i społeczności szkolnej, przedstawiciele uczniów każdej klasy złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Tekst przysięgi odczytał prowadzący Antoni Maćkowiak, a z ust przedstawicieli klas wybrzmiało uroczyste – ślubujemy! Wszystko to odbywało się w skupieniu i wyjątkowo uroczystej atmosferze. Po tym przyszedł czas na gości honorowych – Wiktora Strzęciwilka i jego rodziców. To właśnie ta rodzina stworzyła projekt graficzny sztandaru – logo Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, za co dyrektor szkoły Bożena Zembik wręczyła im upominki i podziękowanie. Odtąd w gablocie przeznaczonej do przechowywania sztandaru będzie umieszczona tabliczka upamiętniająca to wydarzenie. Kolejnym docenionym gościem honorowym była Małgorzata Zajda, która zadbała o drugi ważny symbol szkoły – hymn. To ona jest autorem jego słów i muzyki, a o stosowny podkład muzyczny zatroszczył się Ryszard Woźniakowski. I oto nastąpiło długo wyczekiwane, pierwsze, publiczne wykonanie hymnu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka wraz z całą społecznością szkolną i zaproszonymi gośćmi. To było niezapomniane przeżycie. Niejednemu zakręciła się łza w oku, a rytmiczna, łatwo wpadająca w ucho melodia refrenu pozostanie w pamięci na długo…


Miasto nasze wśród lasów, gór, Noteci,
splata w sobie sport, kulturę i śpiew.
A w „Dwójce” Patronuje Korczak nam,
jego słowa w sercu swoim zawsze mam.

Ref. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.
Spytaj siebie, do czego jesteś zdolny?
Odkryj, że sam jesteś dzieckiem, które trzeba kochać,
tak wychować i wykształcić, by być wolnym

Był człowiekiem, co kochał młodych ludzi, im poświęcał cały swój życia trud.
I choć lekarzem, pedagogiem był,
dziecko w sobie pielęgnował, pięknie żył.

Po części oficjalnej nadszedł czas na przemówienia szanownych gości. Głos zabrali: Renata Wujec – asystent posłanki na Sejm Marii Małgorzaty Janyska,  starosta powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego Feliks Łaszcz, burmistrz miasta Czarnków Andrzej Tadla, przewodnicząca Rady Rodziców Monika Wesołek – Wolska, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie Anna Zalewska oraz panie dyrektor czarnkowskich przedszkoli: Katarzyna Just, Agnieszka Górska – Cichorek, Justyna Gajewska i Magdalena Durczak. Jako ostatnia głos zabrała dyrektor Bożena Zembik, odczytując życzenia dyrektora zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 1 Krzysztofa Maćkowiaka oraz byłego dyrektora „Dwójki” Grzegorza Staniszewskiego. Wszyscy gratulowali wyboru Janusza Korczaka na patrona szkoły oraz pięknej uroczystości, której podniosły charakter podkreślił chwytający za serce hymn, odświętne stroje uczniów oraz piękny wystrój auli – dzięki życzliwości centrum ogrodniczego „Maciejka” z Goraja. Życzyli, aby wzór życia patrona kształtował w uczniach właściwe postawy, które będą fundamentem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły oraz wskazywał im właściwą drogę w życiu. Dziękujemy za wszystkie życzenia, kwiaty, prezenty.

Po części oficjalnej wyprowadzono sztandar szkoły, by za chwilę móc obejrzeć montaż słowno – muzyczny, będący wyrazem wdzięczności uczniów i nauczycieli dla patrona. W części artystycznej zaprezentował się zespół wokalny „Iskierki” w składzie: Iga Andrzejewska, Zofia Młynarska, Barbara Rybeńska, Urszula Miszke, Ewa Goleśniewska i Jan Fąferek w utworach: „Dobra piosenka” i „Otwórz serce”. O strawę dla ducha zadbali Anna Nowak i Wiesław Stułka, przygotowując  scenkę w wykonaniu kółka teatralnego w składzie: Dominika Majewska, Gaja Michalska, Julia i Wiktoria Pilawskie, Oliwia Furman, Wiktoria Wardęga, Jagoda Maciejewska, Maja Taraskiewicz, Joanna Szkolik, Zofia Ruta, w której widzowie spotkali się „oko w oko” z Januszem Korczakiem i dowiedzieli się od niego samego, jakim był człowiekiem. Owe spotkanie z doktorem podsumowały dzieci z klas drugich, przygotowane przez panią Jolantę Góral, które dobitnie manifestowały swoje prawa: „Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.” Zespół wokalny „Płomyki” w składzie: Ania i Emma Brenna, Maja Smyk, Zofia Ruta, Maja Rybarczyk, Magdalena Gibczyńska, Katarzyna Madaj, Joanna Szkolik wykonał utwór: „Pięknie żyć” – jako doskonałe podsumowanie życia i działalności patrona i jednocześnie przesłanie dla wszystkich.

Na zakończenie dyrektor Bożena Zembik podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak wspaniałego przedsięwzięcia, a szczególnie wicedyrektor Sylwii Sowińskiej, która czuwała nad całością prac związanych z wydarzeniem. Równie gorąco podziękowała powołanemu zespołowi do spraw nadania imienia szkole: Elizie Rychlewskiej, Jolancie Łukaszewskiej, Jolancie Góral, Annie Jahnz, Ewelinie Grochowskiej. Małgorzacie Zajda, Ryszardowi Woźniakowskiemu, Annie Nowak, Wiesławowi Stułce i Michałowi Geremkowi. Do współpracy włączyli się także: Antonina Zajda, Renata Mierzwa, Julia Grot, Agnieszka Piątek, Renata Barnaś, Agata Mazurek, Ewa Wenz, Maciej Mituta i Marcin Maćkowiak. Na wyrazy uznania zasługują również uczniowie, którzy włączyli się w cały ten proces, szczególnie prowadzący Zuzanna Magdziarz i Antoni Maćkowiak oraz uczniowie, którzy brali udział w uroczystości. Był też poczęstunek w małej sali gimnastycznej ufundowany przez Radę Rodziców oraz czas na dzielenie się wrażeniami, towarzyskie pogawędki, pamiątkowe zdjęcia… O relację fotograficzną zadbał Sebastian Andrzejewski. Dzień 24 czerwca 2021 r. był niewątpliwie tym, na który czekała cała szkoła. Dniem, który na zawsze pozostanie w pamięci i sercach. To wyczekiwane przez wszystkich wydarzenie na pewno wpisze się w karty historii Czarnkowa. Szkoła otrzymała swojego patrona. Jesteśmy dumni, że nosi imię Janusza Korczaka.

Organizatorzy uroczystości

Podziękowanie za miły gest

Koniec roku szkolnego to czas promocji, wyróżnień i nagród. 17 czerwca 2021 r. nasza szkoła  otrzymała prezent od Pana Andrzeja Gajewskiego, Wiceprezesa Zarządu firmy Steico.

Dla naszych uczniów zostały przekazane zestawy promocyjne z upominkami na zakończenie roku szkolnego, piękne albumy i książki  oraz torby z piłkami do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Bardzo się cieszymy  i w imieniu uczniów pięknie dziękujemy za ten miły gest.

Dyrekcja SP2

    
  podziękowanie Gajewski