sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83

Dyrekcja szkoły

Dyrektor Publicznego Gimnazjum
mgr Grzegorz Staniszewski

Z-ca dyrektora
mgr Bożena Zembik