sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Dyrekcja szkoły

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
mgr Bożena Zembik

 

Z-ca dyrektora
mgr Sylwia Sowińska