sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83

Kadra nauczycielska

Rok szkolny 2017/2018

 

 

1. mgr Staniszewski Grzegorz – dyrektor szkoły 
   – fizyka 
2. mgr Zembik Bożena- wicedyrektor 
    – matematyka, informatyka 
3. mgr Barnaś Renata 
    – matematyka 
4.mgr Bąbelczyk Agnieszka 
    – język polski 
5.mgr Benrot Małgorzata 
    – przyroda 
6.mgr Cybel Beata 
    – język niemiecki 
7. mgr Daniel Honorata
    – nauczanie wczesnoszkolne
8. mgr Dusan-Stułka Małgorzata 
    – wychowanie fizyczne 
9. mgr Geremek Michał  
    – religia, wiedza o społeczeństwie 
10. mgr Góral Jolanta
    – język polski
11. mgr Jahnz Anna 
    – geografia 
12. mgr Leśna-Rybarczyk Aleksandra 
    – opiekun świetlicy 
13.mgr Łukaszewska Jolanta 
    – fizyka, matematyka 
14. mgr Maćkowiak Marcin 
    – wychowanie fizyczne 
15. mgr Majewski Krzysztof 
    – język niemiecki, język angielski 
16. mgr Mazurek Agata 
    – matematyka, informatyka
17. mgr Mierzwa Renata
    – nauczanie wczesnoszkolne
18. mgr Mituta Maciej 
    – chemia 
19. mgr Molski Leszek 
    -historia, wiedza o społeczeństwie 
20. mgr Nowak Anna
    – język polski
21. mgr inż. Pietraszak Jacek 
    – informatyka, technika 
22. mgr Rakowicz Bartłomiej 
    – język angielski 
23. mgr Rybarczyk Leszek 
    – język angielski 
24. mgr Rychlewska Eliza 
    – historia, wiedza o społeczeństwie,wychowanie do życia w rodzinie 
25. mgr inż. Siemińska Wiesława 
    – biologia 
26. mgr inż. Skrzypczak-Szutowicz Izabela 
   – nauczyciel bibliotekarz,  
27. mgr Ewa Sobkowska
    – nauczanie wczesnoszkolne
28. mgr Sowińska Sylwia 
    – język polski 
29. mgr Stachowiak Maria 
    – pedagog szkolny 
30. mgr Stułka Wiesław 
    – wychowanie fizyczne 
31. mgr Wenz Ewa 
    – matematyka
32. mgr Woźniakowski Ryszard 
    – muzyka, plastyka 
33. mgr Zajda Małgorzata 
    – religia