sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Kadra nauczycielska

Rok szkolny 2021/2022

1. mgr Bożena Zembik – dyrektor szkoły – matematyka

2. mgr Sylwia Sowińska- wicedyrektor – język polski

3. mgr Barnaś Renata – matematyka

4. mgr Bąbelczyk Agnieszka – język polski

5. mgr Benrot Małgorzata –   nauczanie wczesnoszkolne

6. mgr Cybel Beata – nauczanie wczesnoszkolne, język niemiecki

7. mgr Daniel Honorata – nauczanie wczesnoszkolne, logopedia

8. mgr Dusan-Stułka Małgorzata – wychowanie fizyczne

9. mgr Geremek Michał – religia

10. mgr Grochowska Ewelina – nauczanie wczesnoszkolne

11. mgr Góral Jolanta – świetlica szkolna, język polski

12. mgr Jacek Izabela – język polski

13. mgr Jahnz Anna – geografia

14. mgr Kicza Katarzyna – nauczanie wczesnoszkolne, świetlica

15. mgr Leśna-Rybarczyk Aleksandra – pedagog szkolny

16.mgr Łukaszewska Jolanta – fizyka, matematyka

17. mgr Maćkowiak Marcin – wychowanie fizyczne

18. mgr Majewski Krzysztof – język niemiecki, język angielski

19. mgr Mazurek Agata – matematyka, informatyka

20. mgr Mierzwa Renata – nauczanie wczesnoszkolne, świetlica

21. mgr Mituta Maciej – chemia, przyroda

22. mgr Molski Leszek -historia, świetlica

23. mgr Nowak Anna – język polski, biblioteka

24. mgr inż. Pietraszak Jacek – informatyka, technika

25. mgr Rakowicz Bartłomiej – język angielski

26. mgr Rybarczyk Leszek – język angielski

27. mgr Rychlewska Eliza – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

28. mgr Sinoradzka Dorota – edukacja dla bezpieczeństwa

29. mgr inż. Skrzypczak-Szutowicz Izabela – biologia, biblioteka

30. mgr Sobkowska Ewa – nauczanie wczesnoszkolne, świetlica

31. mgr Stułka Wiesław – wychowanie fizyczne

32. mgr Wenz Ewa – matematyka

33. mgr Wiśniewska Małgorzata – nauczanie wczesnoszkolne

34. mgr Woźniakowski Ryszard – muzyka, plastyka

35. mgr Zajda Małgorzata – religia

Skip to content