sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Kadra nauczycielska

Rok szkolny 2018/2019

 

1. mgr Staniszewski Grzegorz – dyrektor szkoły
– fizyka
2. mgr Zembik Bożena- wicedyrektor
– matematyka, informatyka
3. mgr Barnaś Renata
– matematyka
4.mgr Bąbelczyk Agnieszka
– język polski
5.mgr Benrot Małgorzata
– przyroda,  nauczanie wczesnoszkolne
6.mgr Cybel Beata
– język niemiecki
7. mgr Daniel Honorata
– nauczanie wczesnoszkolne
8. mgr Dusan-Stułka Małgorzata
– wychowanie fizyczne
9. mgr Geremek Michał
– religia, wiedza o społeczeństwie
10. mgr Adriana Kosicka-Golis
– plastyka
11. mgr Góral Jolanta
– język polski
12. mgr Jahnz Anna
– geografia
13. mgr Kicza Katarzyna
– nauczanie wczesnoszkolne
14. mgr Leśna-Rybarczyk Aleksandra
– wychowawca świetlicy
15.mgr Łukaszewska Jolanta
– fizyka, matematyka
16. mgr Maćkowiak Marcin
– wychowanie fizyczne
17. mgr Majewski Krzysztof
– język niemiecki, język angielski
18. mgr Mazurek Agata
– matematyka, informatyka
19. mgr Mierzwa Renata
– nauczanie wczesnoszkolne
20. mgr Mituta Maciej
– chemia, przroda
21. mgr Molski Leszek
-historia, wiedza o społeczeństwie
22. mgr Nowak Anna
– język polski
23. mgr inż. Pietraszak Jacek
– informatyka, technika
24. mgr Rakowicz Bartłomiej
– język angielski
25. mgr Rybarczyk Leszek
– język angielski
26. mgr Rychlewska Eliza
– historia, wiedza o społeczeństwie,wychowanie do życia w rodzinie
27. mgr inż. Siemińska Wiesława
– biologia
28. mgr Sinoradzka Dorota
– Edukacja dla bezpieczeństwa
29. mgr inż. Skrzypczak-Szutowicz Izabela
– nauczyciel bibliotekarz,
30. mgr Ewa Sobkowska
– nauczanie wczesnoszkolne
31. mgr Sowińska Sylwia
– język polski
32. mgr Stachowiak Maria
– pedagog szkolny
33. mgr Stułka Wiesław
– wychowanie fizyczne
34. mgr Wenz Ewa
– matematyka
35. mgr Woźniakowski Ryszard
– muzyka, plastyka
36. mgr Zajda Małgorzata
– religia