sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Kadra nauczycielska

Rok szkolny 2019/2020

1. mgr Bożena Zembik – dyrektor szkoły
– matematyka
2. mgr Sylwia Sowińska- wicedyrektor
– język polski
3. mgr Barnaś Renata
– matematyka
4.mgr Bąbelczyk Agnieszka
– język polski
5.mgr Benrot Małgorzata
–   nauczanie wczesnoszkolne, świetlica
6.mgr Cybel Beata
– nauczanie wczesnoszkolne, język niemiecki, biblioteka
7. mgr Daniel Honorata
– nauczanie wczesnoszkolne
8. mgr Dusan-Stułka Małgorzata
– wychowanie fizyczne
9. mgr Geremek Michał
– religia
10. mgr Grochowska Ewelina
– nauczanie wczesnoszkolne
11. mgr Góral Jolanta
– świetlica szkolna, język polski
12. mgr Jahnz Anna
– geografia
13. mgr Kicza Katarzyna
– nauczanie wczesnoszkolne, świetlica
14. mgr Leśna-Rybarczyk Aleksandra
– pedagog szkolny
15.mgr Łukaszewska Jolanta
– fizyka, matematyka
16. mgr Maćkowiak Marcin
– wychowanie fizyczne
17. mgr Majewski Krzysztof
– język niemiecki, język angielski
18. mgr Mazurek Agata
– matematyka, informatyka
19. mgr Mierzwa Renata
– nauczanie wczesnoszkolne, świetlica
20. mgr Mituta Maciej
– chemia, przyroda, świetlica
21. mgr Molski Leszek
-historia, wiedza o społeczeństwie
22. mgr Nowak Anna
– język polski
23. mgr inż. Pietraszak Jacek
– informatyka, technika
24. mgr Rakowicz Bartłomiej
– język angielski
25. mgr Rybarczyk Leszek
– język angielski
26. mgr Rychlewska Eliza
– historia, wiedza o społeczeństwie,wychowanie do życia w rodzinie
27. mgr Sinoradzka Dorota
– edukacja dla bezpieczeństwa
28. mgr inż. Skrzypczak-Szutowicz Izabela
– biologia, biblioteka,
29. mgr Sobkowska Ewa
– nauczanie wczesnoszkolne, świetlica
32. mgr Stułka Wiesław
– wychowanie fizyczne
33. mgr Wenz Ewa
– matematyka, świetlica
34. mgr Wiśniewska Malgorzata
– nauczanie wczesnoszkolne
35. mgr Woźniakowski Ryszard
– muzyka, plastyka
36. mgr Zajda Małgorzata
– religia