sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83

Pracownicy administracji

Pracownicy administracji i obsługi w roku szkolnym 2016/2017

Pracownicy administracji:

mgr Świętek Ewa  – sekretarz szkoły

Pracownicy obsługi:

Bobiński Roman – Pracownik ochrony

Grochowska Helena – Pracownik do prac ciężkich

Grzech Danuta – Pracownik do prac ciężkich

Jany Małgorzata – Pracownik do prac ciężkich

Jarosz Marek – Opiekun hali

Koźma Ryszard – Woźny/konserwator

Nawrot Danuta – Pracownik do prac ciężkich

Nawrot Mieczysław – Woźny/konserwator

Patankiewicz Bronisław – Woźny

Piątek Justyna – Pracownik do prac ciężkich