sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Pracownicy administracji

Pracownicy administracji i obsługi w roku szkolnym 2018/2019

Pracownicy administracji:

mgr Świętek Ewa  – sekretarz szkoły

Pracownicy obsługi:

 Popiak Jarosław  – Pracownik ochrony

Gacek Iwona – Pracownik do prac ciężkich

Grzech Danuta – Pracownik do prac ciężkich

Jany Małgorzata – Pracownik do prac ciężkich

Jarosz Marek – Opiekun hali

Nowak Mateusz – Woźny/konserwator

Nawrot Danuta – Pracownik do prac ciężkich

Nawrot Mieczysław – Woźny/konserwator

Najder Jolanta

Piątek Justyna – Pracownik do prac ciężkich