sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83

Skład Rady Rodziców