sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Letnia szkółka pływacka

Dzień dobry, jeżeli są Państwo zainteresowani zajęciami z pływania proszę o dokładne przeczytanie poniższej informacji: 1) Szkółka Letnia – w załączniku przesyłam wstępny podział na grupy (w tym roku będzie ich, aż 10!). Listy zostaną wywieszone w gablocie na przeciwko sali 120 w SP 1. a) Osoby oznaczone na żółto proszone są o dostarczenie w możliwie najszybszym terminie wypełnionej deklaracji członkowskiej do pokoju 126 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czarnkowie. Czas na dostarczenie deklaracji i dokonanie wstępnych wpłat członkowskich, również tych zaległych (5 złotych miesięcznie) dajemy do 1 kwietnia, po tym terminie osoby, które nie dostarczą deklaracji zostaną skreślone z listy. Po weryfikacji zostanie ustalony dokładny harmonogram zajęć dla poszczególnych grup – do 15 kwietnia (w razie niedotrzymania terminu są możliwe zmiany w grupach). Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy 23 8951 0009 0004 9605 2000 0010 W tytule przelewu: nazwisko i imię dziecka składka członkowska b) Koszt tegorocznego cyklu zajęć wyniesie 90 zł (20 lekcji 45 minutowych pływania + 1 godzina egzaminu określającego poziom dziecka). Wpłat dokonujemy dopiero po podaniu ostatecznej listy i harmonogramu, czyli po 15 kwietnia. c) Tegoroczny cykl podzielony jest na 2 części, jak co roku: I część – rok szkolny 28 maj – 22 czerwiec (zajęcia od godziny 15:30 do 19:30 w zależności od grupy) II część – wakacje (1 grupy część rano, reszta zajęć od godziny 15:30 do 19:30) WAŻNE: Po I części mogą nastąpić zmiany w grupach ze względu na umiejętności, ma to na celu dostosować zajęcia do poziomu grup. O zmianach zostaną uczestnicy poinformowani przez instruktorów. Termin zakończenia zajęć może być różny, wszystko zależy od wyrobionych godzin (wpływa na to np. pogoda). 2) Wyjazdy na basen do Obornik – kwiecień i maj. a) od kwietnia zmieniamy system wpłat. Wszystkie wpłaty na wyjazdy (12 zł) należy przelać na konto za cały miesiąc (np. w kwietniu ustalimy 2 wyjazdy czyli 2x12zł = 24 zł i tyle trzeba będzie przelać do 1 dnia miesiąca poprzedzającego wyjazd. Wynika to ze słabej frekwencji niektórych osób,a co za tym idzie problemów z rozliczeniem dotacji za wyjazdy… b) ogłaszam nabór uzupełniający na wyjazdy w poniedziałki! Zbiórka 15:50 pod muzeum, powrót około 19:30 c) WAŻNE: zbieram listę chętnych osób również na wyjazdy w ŚRODY co 2 tygodnie. Jeżeli uzbiera się odpowiednia ilość osób na te wyjazdy, to od kwietnia ruszymy z kolejnymi wyjazdami! (zgłoszenia proszę podawać przez Librusa lub telefonicznie). 3) Od września ruszamy z wyjazdami dla 4 grup (poniedziałki i środy)! Szczegóły podane będą pod koniec roku szkolnego. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny, pozdrawiam Patryk Dziabas tel. 607 09 15 02 Deklaracja Członkowska Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” – do pobrania Lenia Szkółka 2018
Skip to content