sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

UWAGA! UCZNIOWIE KLAS III WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu wprowadziła zmiany dotyczące udostępniania zdającym wyników egzaminu.Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów   uczniowie.oke.poznan.pl  za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzyma od dyrektora szkoły. Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego możliwe będzie od dnia 15 czerwca 2018r. (nie wcześniej) od godz. 08.00. Grzegorz Staniszewski – dyrektor szkoły
Skip to content