sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Szkolny Dzień Profilaktyki

Panie Aleksandra Leśna-Rybarczyk i Maria Stachowiak (pedagog) odpowiedzialne za realizację Szkolnego Dnia Profilaktyki wybrały w tym roku hasło: Jestem sobą. Żyję mądrze! Każdy z nas musi jasno określić, kim jest i bronić swoich upodobań, opinii i przekonań. Młody człowiek bardzo często akceptuje cele, które stawia mu społeczeństwo, zwłaszcza najbliższe otoczenie. Często z lenistwa, z braku akceptacji zapominamy o tym, co jest najważniejsze. A to nic innego jak bycie sobą świadczy o nas. Nikt nie jest  w stanie uczynić, uformować ani przystosować nas bardziej prawdziwie niż my sami. Młodzież boi się być asertywna. Zapomina, że osobowość kształtuje się w wyniku przeżytych przez nas doświadczeń. Każdy z nas jest wyjątkowy właśnie dlatego, że jest inny. Szkolne Dni Profilaktyki mają za zadanie poruszyć trudne tematy jakim muszą sprostać młodzi ludzie. Używki stanowią wyzwanie w każdym wieku, a tym bardziej w okresie dojrzewania. Umiejętność radzenia sobie z wpływem towarzystwa nabywamy z wiekiem. Dlatego alkohol, narkotyki, papierosy czy dopalacze zawsze stanowią wyzwanie. Podsumowanie zadań profilaktycznych odbyło się 11.12.2018r. Ogłoszone zostały trzy konkursy plastyczne: Dla klas I-II Nie pal papierosów. Wśród najmłodszych nagrodzono: I m- Ksawery Bąk, kl. 2b II m- Filip Wylegała, kl. 2c III m-Mikołaj Moryś, kl. 2b, Zosia Młynarska, kl. 2c Wyróżniono pracę Rafała Rakowicza, kl. 2c. W klasach IV-V Alkohol- twój wróg nagrodę otrzymali: I m- Joanna Sikora, kl. Vc II m- Jerzy Bogala, kl. IVa III m- Maja Mądrowska, kl. Va Wśród najstarszych uczniów kl.VII-3 gimnazjum Jesteśmy wolni od uzależnień, wyróżniono prace: I m-ce Jakub Nadolny, kl. 8a II m-ce Aleksandra Kicińska, kl. 3c III m-ce Anna Frahn, kl. 3e Gratulujemy! Każda z klas miała możliwość wykazania się pomysłowością w wykonaniu gazetek ściennych. Wśród klas młodszych za najładniejszą gazetkę o temacie profilaktycznym nagrodzono kl. IV B, z klas starszych kl. VIIA. Klasy otrzymały słodki upominek. Dodatkowo dnia 5.grudnia odbył się test wiedzy – Szkodliwość alkoholu. Najlepsza okazała się Dominika Majewska kl. Va, kolejno drugie miejsce zajęły Maja Taraskiewicz kl. Va i Zofia Ruta kl. IVb, trzecie miejsce zdobyła Bogna Krzemińska kl. IVA. Na godzinach wychowawczych w 8 klasach zaplanowane zostało spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie nt. Jesteśmy wolni od uzależnień. Jednak z przyczyn służbowych, od nas niezależnych spotkanie nie odbyło się. Wychowawcy w zastępstwie przeprowadzili zajęcia nt. dopalaczy oraz ankietę dotyczącą szkodliwości używek. Podczas obchodów Szkolnego Dnia Profilaktyki młodzież naszej szkoły zaprezentowała przedstawienieSąd nad alkoholem wzbogacone o krótką projekcję filmu nt. Szkodliwości picia alkoholu przez młodego człowieka.  Dziewczyny z kl. 8a umiliły nam czas swoim śpiewem wykonując dwie piosenki. Na koniec odbyło się podsumowanie Zielonego tygodnia p. Wiesławy Siemińskiej. Najlepszą klasą realizującą w/w zadania okazała się kl. IVB, kolejno II miejsce zajęła kl. Va, III miejsca należało do Vc. Klasa IVc uplasowała się na czwartym miejscu także nagrodzonym. Serdecznie gratulujemy! Ostatnim punktem programu był bardzo wyczekiwany sport. Odbyły się rozgrywki międzyklasowe. Młodsi sprawdzali się w zbijaku, starsi w piłce siatkowej. Wszyscy dobrze się bawili w pozytywnym duchu rywalizacji. Aleksandra Leśna-Rybarczyk                                                                  
Skip to content