sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Konkursy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019

Wojewódzki Konkurs Matematyczny organizowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu- etap szkolny odbył się 24 października 2018r.Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Jakub Raczewski z kl.IIIb, Paweł Gorajski z kl.IIIb, Kacper Lubkowski z kl.IIIe. Ich udział w etapie rejonowym należy uznać za udany, trochę im zabrakło aby zakwalifikować się do dalszego etapu Rachmistrz 2019 –szkolny konkurs organizowany dla uczniów klas czwartych i piątych. Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką, zwrócenie uwagi na poprawność rachunkową z zakresu działań matematycznych na liczbach naturalnych i ułamkach zwykłych oraz tempo pracy, motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania wiedzy, budzenie nawyku zdrowego współzawodnictwa. Tytuł Rachmistrza 2019 klas czwartych uzyskał Stanisław Dzięcielak z klasy IVd, a klas piątych Antonina Tatarynowicz z klasy Vc. Najlepszy matematyk – szkolny konkurs przeznaczony dla uczniów klas siódmych i ósmych Celem konkursu jest inspirowanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, podnoszenie poziomu wiedzy. Maciej Pieprz został najlepszym matematykiem z klas siódmych i Karla Jęchorek najlepsza z klas ósmych Matematyka na szóstkę – kolejna i ostatnia już edycja konkursu dla trzecich klas gimnazjalnych. Konkurs cieszył się zainteresowaniem. Uczestnicy konkursu musieli się wykazać naprawdę dużą sprawnością matematyczną i dla niektórych z nich test okazał się nie lada wyzwaniem Wyniki konkursu : I miejsce Kacper Lubkowski z kl.IIIe, II miejsce Michał Szwedek z kl.IIIb, III miejsce Jakub Raczewski z kl.IIIb Laureaci konkursów otrzymali cząstkową ocenę celującą z matematyki. Nagrody i dyplomy wręczone będą na koncercie Najlepszy z Najlepszych Organizator konkursów: nauczyciel matematyki mgr Ewa Wenz           
Skip to content