sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Wprowadzenie monitoringu wizyjnego

Na podstawie art. 108a ust. 6 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póź. zm ) informuję, że z dniem 01 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie zostanie wprowadzony monitoring wizyjny obejmujący : wejścia do szkoły, boisko szkolne, korytarze w nowym łączniku.

Grzegorz Staniszewski – dyr. szkoły. Czarnków, 14 sierpnia 2019 r.

Skip to content