sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia br. kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020 r., tzn. że do tego dnia nie będą się odbywać zajęcia w szkole. Pracujemy według planu i na zasadach wprowadzonych w dniu 25 marca br. Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w terminie późniejszym niż planowano, prawdopodobnie w czerwcu.Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. wicedyrektor Sylwia Sowińska
Skip to content