sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019-2020

Z uwagi na reżim sanitarny obowiązujący w okresie epidemii koronawirusa w bieżącym roku szkolnym uczniowie odbierają świadectwa promocyjne indywidualnie od wychowawcy klasy w dniu 26 czerwca 2020 r. zgodnie z opracowanym harmonogramem. Uczniowie wchodzą pojedynczo do szkoły i mają obowiązek dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa. W związku z tym, że ósmoklasiści kończą naukę w naszej szkole i otrzymują świadectwa jej ukończenia, spotykają się wspólnie z wychowawcami w hali sportowej i zobowiązani są do złożenia przy wejściu do szkoły oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik nr 1 do procedury bezpieczeństwa do pobrania ze strony internetowej szkoły). Przypominamy o przestrzeganiu wszystkich zapisów obowiązującej „WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCEJ ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE”. wicedyrektor szkoły mgr Sylwia Sowińska

harmonogram-odbioru-świadectw

Skip to content