sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że od 31 lipca 2020 roku w godz. 8.00-14.00 w sekretariacie szkoły wydawane będą zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty. Zaświadczenie może odebrać uczeń lub jego rodzic z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych na terenie szkoły.

Osoby odbierające zaświadczenia zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej dystansu społecznego min. 1,5 m,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczenia.

wicedyrektor szkoły

Sylwia Sowińska

Skip to content