sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Komunikat!!!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! Informuję, że od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły i realizują zajęcia w szkole zgodnie ze swoim planem lekcji obowiązującym w I semestrze. Przypominam o przestrzeganiu Procedur zapewniania bezpieczeństwa w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE w związku z wystąpieniem epidemii. Przede wszystkim do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.   Ponadto, aby umożliwić zachowanie dystansu między uczniami w miejscach wspólnych, wprowadza się dodatkowe zasady związane z organizacją zajęć stacjonarnych w czasie epidemii.
  1. Uczniowie klas I-II wchodzą do szkoły wejściem przeznaczonym dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, sprawnie korzystają z szatni i przechodzą na wyznaczone piętro, gdzie odbywać się będą zajęcia.
  2. Uczniowie klas III wchodzą do szkoły wejściem głównym, udają się schodami  w budynku głównym na II piętro, zostawiają kurtki w wyznaczonych szafach przy salach lekcyjnych:
– klasa III a – przy sali 207, – klasa III b – przy sali 208. NIE KORZYSTAJĄ Z SZATNI DLA UCZNIÓW KLAS I-III.  Szczegółowe zasady dotyczące bezpiecznego zachowania się w szkole wychowawcy przedstawią uczniom 18 stycznia 2021 na zajęciach lekcyjnych.  Od dnia 18 stycznia 2021 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną przedłużone zostaje zawieszenie wszystkich zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym dla uczniów klas IV-VIII. W okresie zawieszenia zajęcia będą odbywały się zdalnie na dotychczasowych zasadach. Proszę o bieżące śledzenie informacji dotyczących zastępstw bądź zmian planu w e-dzienniczku lub na stronie szkoły.  Z życzeniami zdrowia, wicedyrektor szkoły Sylwia Sowińska    
Skip to content