sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Konkurs Recytatorski klas II i III „Wiersz z przyrodą w tle”

 

Dnia 5 listopada 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Wiersz z przyrodą w tle”, w którym udział wzięli uczniowie klas II i III.

Organizatorami konkursu były: pani Ewelina Grochowska i pani Małgorzata Wiśniewska, które zainicjowały konkurs z uwagi na prowadzoną innowację pedagogiczną „Z ekologią na Ty”.

 Celem konkursu było:

 · edukacja ekologiczna uczniów,· wzrost zainteresowania otaczającą przyrodą i uwrażliwienie na jej piękno,· rozbudzanie pasji recytatorskich i przyrodniczych,· doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,· zachęcanie do wystąpień publicznych, nabycie umiejętności autoprezentacji,· nauka przyjaznej, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. 

Przebieg konkursu został podzielony na etapy. Pierwszy z nich to klasowe eliminacje, które przeprowadzili wychowawcy poszczególnych klas we wskazanym przez siebie dniu.                                                                                            Według regulaminu konkursu do finału przechodziło 3 uczniów z każdej klasy, którzy okażą się najlepsi w eliminacjach. Drugi etap konkursu to szkolny finał, który odbył się 5 listopada, podczas którego finaliści zaprezentowali swoje utwory. Laureaci zostali wyłonienie w drodze głosowania przeprowadzone przez jury w składzie: pani Jolanta Góral i pani Anna Nowak, wg poniższych kryteriów oceny: 

  • dobór utworu,
  • opanowanie pamięciowe tekstu,
  • interpretacja wiersza,
  • dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),
  • ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi).

Jury wyłoniło następujących zwycięzców: 

I miejsce – Barbara Koblańska (klasa III B) 

II miejsce – Michalina Frukowska (klasa III C) 

III miejsce – Ewa Goleśniewska (klasa III C) 

III miejsce – Maja Wojnarowska (klasa II A) 

Wyróżnienie:

 Jan Fąferek (klasa III A) 

Zuzanna Działo (klasa II A) 

Amelia Lipska (klasa II C) 

Uczestnikom ogromnie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Organizatorzy konkursu:

Ewelina Grochowska

Małgorzata Wiśniewska

Skip to content