sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

zgodnie ze szkolnymi zasadami rekrutacji informuję, że lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 zostaje podana do publicznej wiadomości i znajduje się w holu szkoły.

Jednocześnie nadmieniam, że wszyscy kandydaci zostali przyjęci, kandydatów nieprzyjętych

– BRAK.

W roku szkolnym 2022/2023 zostaną utworzone 3 odziały klas I o porównywalnej liczbie uczniów w każdej klasie. O przydziale uczniów do poszczególnych klas zostaną Państwo poinformowani na planowanym w czerwcu w naszej szkole spotkaniu rodziców i dzieci z przyszłymi wychowawcami. O dokładnym terminie spotkania zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Zachęcamy do jej odwiedzania.

wicedyrektor szkoły

Sylwia Sowińska
Skip to content