sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

XXIII Turniej Leśny

  6 października 2022 roku w Nadleśnictwie Sarbia już po raz dwudziesty trzeci rozegrany został Turniej Leśny. Organizatorom Turnieju przyświeca idea krzewienia wiedzy leśnej i podnoszenia poziomu wiedzy o pracy leśników najmłodszym pokoleniom naszego społeczeństwa.
Od wczesnych godzin rannych drużyny rozgrywały następujące konkurencje:
  1. „LEŚNIK ENTOMOLOG” – jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny – teoria i praktyka w jednym,
  2. „WIEM JAK ROŚNIE LAS” – hodowla lasu i ochrona przyrody,
  3. „LEŚNIK MATEMATYK” – pomiar drewna średniowymiarowego przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi z podaniem gatunku,
  4. „URZĄDZANIE LASU” – naniesienie na mapę analogową punktów zaznaczonych w terenie z jak największą dokładnością,”
  5. „DARZ BÓR” – gwara łowiecka, rozpoznawanie form poroży u jelenia, sarny, daniela,
  6. „WODA W LESIE” – rola wody w lesie i w życiu,
  7. „KONKURENCJA DLA OPIEKUNÓW DRUŻYN” – ogólna wiedza o Nadleśnictwie Sarbia i lesie.
Nasza drużyna zdobyła IV miejsce. Serdecznie gratuluję!
Izabela Skrzypczak-Szutowicz
 
Skip to content