sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

  Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. Potem w XVIII i XXI wieku zaczęły pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne. Nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru.
Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych prowadzonych przez wiele organizacji.
W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, jednak od lat 90 sytuacja ulega wyraźnej poprawie. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatów, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Szacuje się, że obecnie ok. 18% Polaków jest lub bywa wolontariuszami, czyli blisko 6 mln osób.
Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych osób, organizacji, instytucji działających dla społeczeństwa.
W tym roku szkolnym również w naszej szkole powstał  Szkolny Klub Wolontariatu „Siła serca”. Na tą chwilę należy do niego 30 uczniów, a opiekę nad klubem sprawują panie: Jolanta Łukaszewska, Anna Jahnz, Małgorzata Dusan-Stułka, Małgorzata Zajda oraz Antonina Zajda.  
Skip to content