sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Ankieta: Funkcjonowanie uczniów przed i w czasie epidemii koronawirusa.

Czarnków, grudzień 2020r.

Podsumowanie ankiety: Funkcjonowanie uczniów przed i w czasie epidemii koronawirusa

Celem przeprowadzenia ankiety było zbadania funkcjonowanie uczniów w szkole oraz w czasie zdalnego nauczania. Wyniki ankiety posłużą do oceny dotychczasowych działań i wprowadzenia ewentualnych zmian poprawiających warunki funkcjonowania uczniów w nauczaniu stacjonarnym i nauczaniu zdalnym. Badanie zostało przeprowadzone ( w listopadzie 2020r.) pośród rodziców wszystkich klas 1-8. Uczestniczyło w nim 119 osób. Ankieta zawierała 10 pytań.

ANKIETA nauczanie zdalne XI 2020
Powrót do strony pedagoga
Skip to content