sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Szkolenie nt. zagrożenia terrorystycznego.

     30. sierpnia 2016r. zespół kierowniczy, członkowie rady pedagogicznej i pracownicy administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie brali udział w szkoleniu nt. zagrożenia terrorystycznego.

     Szkolenie prowadziła sierżant Justyna Przybył z KPP w Czarnkowie. Tematem przeszkolenia były zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły. Głównym celem tego dokształcenia było podniesienie świadomości oraz kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji  zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

 

       

Skip to content