sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Dyrekcja szkoły

 
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 mgr Bożena Zembik
  Z-ca dyrektora mgr Sylwia Sowińska