sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Dzień Bezpiecznego Internetu

W bieżącym roku szkolnym Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy 9 lutego – w naszej szkole na godzinach wychowawczych w  tygodniu (08-12. 02. 2021 r.) Pod hasłem – Razem dla bezpiecznego Internetu (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-bezpiecznego-internetu-2021) Wychowawcy w swoich klasach przeprowadzili pogadanki nt. bezpieczeństwa w internecie i zachęcali uczniów do wzięcia udziału w zabawie.  Został przesłany link do gry online- dla uczniów https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland/ uczniowie mogli sprawdzić się w grze edukacyjnej, bazującej na wiadomościach, dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Zabawa polegała na tym, że uczeń gra i zdobywa wiadomości.
Uczniowie zostali zachęceni do udziału w  konkursie klasowym, który polegał na tym, że w momencie, kiedy uczeń przestanie grać, przesyła screen do wychowawcy z uzyskaną ilością punktów w aplikacji Ms Teams. Wygrywają uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów. Nagroda to pochwała wychowawcy klasy za trzy pierwsze miejsca 5pkt. – aktywny udział w rozgrywkach klasowych. Zabawa była przednia. W grze sprawdzali się wszyscy uczniowie. Najlepsi otrzymali punkty dodatkowe. Zespół ds. profilaktyki
Powrót do strony pedagoga
Skip to content