sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Twórczość literacka

Twórczość literacka Janusza Korczaka

Oryginalna twórczość literacka Korczaka dla dzieci i o dzieciach łączy humanitaryzm i głęboką znajomość psychiki dziecięcej z liryzmem, humorem i fantazją.

1896

Debiut w prasie: humoreska „Węzeł gordyjski” w czasopiśmie Kolce (tygodnik) nr 39.

1898

Udział w konkursie I.J. Paderewskiego na sztukę teatralną, ogłoszonym przez Kurier Warszawski (dziennik). Wysyła wyróżniony dramat ”Którędy?” pod pseudonimem Janusz Korczak.

1900

W lutym zaczyna pracować pod pseudonimem Hen-Ryk z tygodnikiem satyrycznym Kolce (tygodnik) jako współautor zespołowo pisanej sensacyjnej powieści Lokaj.

1900

Ogłasza siedmioodcinkowy cykl artykułów pod tytułem ”Dzieci i wychowanie” w tygodniku Wędrowiec.

1901

Felietonista tygodnika satyrycznego Kolce (tygodnik) (współpracował z tygodnikiem do 1904). Publikuje pod pseudnonimem Hen, m.in. humoreskę Węzeł Gordyjski.

1901

”Dzieci ulicy” Drukowana najpierw w odcinkach w Czytelni dla Wszystkich (nr 1 – 18) a następnie w wydaniu książkowym.

1903-1905

Współpracuje z tygodnikiem „Głos”.

1904

Od stycznia na łamach „Głosu” zaczyna ukazywać się w odcinkach powieść ”Dziecko salonu”.

1905

”Koszałki Opałki”. Satyry społeczne.​

Recenzja: Antoni Lange [5 maja 1905 r.] – Korczak zajmuje się wszystkimi sprawami społecznymi bez względu na to, czy są wielkie, czy małe.

1906

”Dziecko salonu”. Powieść zawierająca wątki autobiograficzne, będące literackim opracowaniem jego osobistych przeżyć i doświadczeń z wędrówek po norach staromiejskich, zamieszkanych przez nędzę Warszawy.

1909

Obrazki i opowiadania z życia kolonijnego chłopców żydowskich i polskich drukowane w odcinkach w Promyku.

1910

”Mośki, Joski i Srule” Opowieść dla dzieci. ​

1911

”Józki, Jaśki i Franki ” Na łamach Promyka ukazywała się w odcinkach od 1909 roku. Jej tworzywem są obserwacje, fakty, i wydarzenia z życia chłopców na kolonii letniej w Wilhelmówce w 1908 roku.​

1913

„Sława”. Opowieść (W-wa 1913 wyd. II, W-wa 1925 wyd. III, W-wa 1935 wyd. IV)​

Recenzja: Jan Lorentowicz. – To bardzo żywy, dosadny, tu i ówdzie podkreślony delikatną ironią obraz wewnętrznego życia dzieci w szkole powszechnej.

1914

„Bobo”– książka zawiera trzy opowiadania: Studium powiastkaFeralny tydzień (z życia szkolnego), Spowiedź motyla.

1914-1918

Pracuje nad książką:” Jak kochać dziecko”.​

1919

W Bibliotece Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych wychodzi książka” Momenty wychowawcze”.

1919

Pierwsza część: ” Jak kochać dziecko, Dziecko w rodzinie „(W-wa 1919, wyd. II „Jak kochać dzieci”, wyd. III” Jak kochać dziecko „W-wa 1929).

1919-1926

W czasopiśmie dla dzieci i młodzieży ”W Słońcu” ukazuje się cykl artykułów pod tytułem: Co się dzieje w świecie?

1920

Część II „Jak kochać dzieci”.

1920

Przedmowa do rozprawy Jędrzeja Śniadeckiego: „ O fizycznym wychowaniu dzieci’.

1921

W Bibliotece Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych ukazuje się broszura O gazetce szkolnej.

1922

Szkice poetyckie Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą.

1923

„Król Maciuś Pierwszy”. Powieść jedna z najbardziej znanych i popularnych książek Korczaka.​

Recenzja: M.R.(Maria Rittinger) Książka pisana dla dzieci, dla chłopców o wyraźnych skłonnościach reformatorskich. Król Maciuś Korczaka postępuje tak, jak postępują inni królowie w literaturze, szczególnie ci z literatury angielskiej. – Jest prawym, szlachetnym, odważnym, lecz słabym i chwiejnym, bo – tylko człowiekiem.​

1923

„Król Maciuś na bezludnej wyspie”.

1924

Powieść „Bankructwo małego Dżeka”. Książka o podstawach funkcjonowania ekonomii i to w ujęciu kapitalistycznym, wplecionych w bardzo wzruszającą historię ucznia III klasy, który z dobrego serca zakłada szkolną kooperatywę.​

1925

„Kiedy znów będę mały”. Książkę Korczak adresuje do dorosłego i młodego czytelnika. Zwracając się do dorosłych czytelników, którzy twierdzą, że nuży ich obcowanie z dziećmi, gdyż muszą się, zniżać do ich pojęć, pochylać, naginać, kurczyć pisze: Mylicie się. Nie to nas męczy. Ale że musimy się wspinać do ich uczuć. Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać, żeby nie urazić.​

1926

Dialogi: Bezwstydnie krótkie.

1927

„Feralny tydzień”. Książka zawiera trzy opowiadania: Feralny tydzień, Franek ,Moja obrona.

1926-1930

Redaguje Mały Przegląd pismo pisane przez dzieci i młodzież.

1929

Broszura: Prawo dziecka do szacunku.

1930

Prawidła życia. Pedagogika dla młodzieży i dorosłych

1931

1 października 1939 roku teatr Ateneum przedstawia ​: Senat szaleńców. Humoreska ponura.​

1933-1939

W Biblioteczce Palestyńskiej dla Dzieci publikuje opowiadania: Ludzie są dobrzy, Trzy wyprawy Herszka.

1935

„Kajtuś Czarodziej”. Powieść fantastyczna dla dzieci i młodzieży, którą Korczak dedykuje niespokojnym chłopcom.

1935-1936

Wygłasza pogadanki (gadaninki) Pedagogika żartobliwa w Polskim Radiu, skąd został usunięty w wyniku nagonki narodowców.,

1938

Opowiadanie: Uparty chłopiec. Życie Ludwika Pasteura. Publikuje: Refleksje

1939

W Warszawie zostaje wydana Pedagogika żartobliwa: moje wakacje : gadaninki radiowe starego doktora. Był prelegentem w Polskim Radiu.

1939-1942

Pisze Pamiętnik, opublikowany w tomie 4 Wyboru pism pedagogicznych w 1958

4 VIII 1942

Ostatnie wpisy do Pamiętnika.

 
Skip to content