sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Uzasadnienie wniosku

UZASADNIENIE WNIOSKU O NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE

Janusz Korczak- lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny został wybrany na patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie przez nauczycieli, pracowników, uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie oraz rodziców.

Janusz Korczak to postać, która dzięki swej działalności reprezentuje takie wartości jak odwaga, poświęcenie, pracowitość, miłość i poszanowanie drugiego człowieka. Jego życie i śmierć wciąż stanowią niewyczerpane źródło inspiracji. Jego poglądy, utrwalone w dorobku literackim, wnoszą twórcze wartości do współczesnych koncepcji pedagogicznych. Był to człowiek niezmiernie skromny. Żył, by pomagać innym, a nie po to, by go podziwiano. Jego osobowość to swoisty fenomen. Był pediatrą, pisarzem, odważnym publicystą i wspaniałym wychowawcą. Całe swoje życie poświęcił walce o dobro dziecka, o szacunek, godne warunki rozwoju oraz należne mu prawa. Setkom sierot przywrócił dom i radosne dzieciństwo. Ze swoimi wychowankami pozostał do końca, dowodząc tym samym swoje oddanie dla dzieci.

Decydując się na wybór Janusza Korczaka na Patrona szkoły, jesteśmy przekonani, że ucząc, wychowując i wspierając rozwój dzieci zgodnie z przesłaniem Korczaka:

„Dziecko chce być dobre, jeżeli nie umie – naucz, jeżeli nie wie – wytłumacz, jeżeli nie może – pomóż” będziemy wspólnie kontynuować dzieło naszego Patrona.

Pragniemy, aby hasłem przewodnim całej społeczności szkolnej były słowa Korczaka: ,,Jeżeli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie”.

Zwracamy się do Szanownej Rady Miasta Czarnkowa o akceptację naszego wniosku, który jest wyrazem troski o pamięć historyczną oraz hołdem złożonym wielkiemu człowiekowi – Januszowi Korczakowi.

Zespołu Koordynującego do sprawy wyboru Patrona

Skip to content