sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Wybór patrona – aneks do procedury

ANEKS DO PROCEDURY NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE Do Procedury nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnkowie wprowadza się następujące zmiany w punkcie IV dotyczącym planu pracy, związane one są z przesunięciem terminów działań w procesie realizacji zadań związanych z wyborem Patrona:
                                               DZIAŁANIA         TERMINY REALIZACJI
1.Wybory patrona szkoły. wrzesień 2020
2.Ogłoszenie wyników wyborów na stronie internetowej szkoły. wrzesień 2020
3. Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego. październik 2020
4. Popularyzacja postaci patrona:
  • Prezentacja sylwetki Janusza Korczak na stronie internetowej szkoły – życie, działalność i twórczość na rzecz dzieci, ciekawostki i fragmenty twórczości oraz cytaty.
  • Konkursy:

plastyczne: 1. ,,Portret Janusza Korczaka” – kl. I –IV, 2.,,Konkurs na projekt graficzny sztandaru Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie” – kl. I – VIII,
literackie:    1. ,,Wpisz się w historię dwójki!” – kl. I – VIII i rodzice uczniów (konkurs na hymn szkoły), 2.,,Życie moje … ” (opowiadanie, list, rozprawka) – kl. VI – VIII
historyczne: ,,Kadry z życia Janusza Korczaka” – kl. V – VIII
informatyczne:  – prezentacja multimedialna ,,Życie i działalność Janusza Korczaka” – kl. V – VIII.
  • Wystawy  na holu głównym prac konkursowych i ciekawostek z życia i działalności Janusza Korczaka oraz w bibliotece szkolnej.
  • Pozyskanie pozycji o patronie do biblioteki szkolnej i popularyzacja jego dzieł poprzez np. czytanie fragmentów utworów Janusza Korczaka w ramach lekcji bibliotecznych.
 
listopad 2020 – marzec 2021
5. Przygotowanie uroczystości nadania imienia. marzec 2021
6. Uroczystość nadania imienia:
  • część oficjalna,
  • część artystyczna.
kwiecień 2021
Zespołu Koordynującego do sprawy  wyboru Patrona
Skip to content