sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Stypendia dla absolwentów klas 3 gimnazjów w ramach programu ” Marzenie o nauce „.