sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

INFORMACJA

SZANOWNI PAŃSTWO

 W przypadku, jeżeli odbędzie się strajk nauczycieli  w szkołach prowadzonych przez miasto Czarnków i szkoły nie zapewnią opieki dzieciom, od  8 kwietnia 2019 roku – instytucje sportu i kultury  miasta Czarnków będą dostępny dla wszystkich chętnych dzieci  od godziny 8:00 do  godz. 13:00

Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie  udostępnia: bibliotekę, muzeum i dom kultury, w których zostaną zorganizowane zajęcia .

Ośrodek Sportu i Rekreacji  udostępnia stadion, na którym zajęcia będą organizowane  przez Miejski Klub Sportowy „Noteć”.

Jednostki  organizujące opiekę  zapewnią listy obecności dzieci.

 

Burmistrz Miasta Czarnków
Andrzej Tadla