sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

SUKCES  NASZYCH  SPORTOWCÓW

Wyjątkowo udanie zakończyli rok szkolny 2017/2018 nasi sportowcy. W zakończonych niedawno Drużynowych Mistrzostwach Wielkopolski w Lekkiej Atletyce, chłopcy z naszej szkoły zajęli  VI miejsce na 37 startujących  powiatów. Specyfika tych zawodów polega na tym, iż drużyna liczy maksymalnie 15 zawodników. Zawodnik może startować w jednej lub w dwóch konkurencjach, a wyniki przelicza się na punkty wg specjalnych tabel lekkoatletycznych. Oprócz sukcesu drużynowego, nasi uczniowie zdobyli trzy brązowe medale indywidualne. Medale zdobyli: Mateusz Filoda w skoku wzwyż, Mateusz Relis w skoku w dal, Maksymilian Kwiatkowski w pchnięciu kulą. Warto wspomnieć o VI miejscu Radka Ostrowskiego w pchnięciu kulą, VIII miejscu Mikołaja Kowalskiego w tej samej konkurencji, VII miejscu Krystiana Kluczki w biegu na 300m oraz IX miejscu sztafety 4x100m w składzie(Bogusławski, Kluczka, Głowacki, Magdziarz). Opiekunem drużyny był Wiesław Stułka. Gratulujemy!

Ogłoszenia szkolnego koordynatora współpracy międzynarodowej

 

I
Są jeszcze 2 wolne miejsca w projekcie polsko-ukraińskim organizowanym w wakacje
od 24-29.06.2018. W programie dwudniowa wyjazd integracyjny do Torunia i Ciechocinka oraz wiele inny atrakcji na miejscu. Koszt udziału ok. 220-250 zł (w tym obiady w szkole).

II

Nabór do nowego projektu organizowanego we Lwowie od 29.09 -06.10.2018 (nowy rok szkolny) rozpoczynamy od 11 czerwca. Chętni mogą zgłaszać się do koordynatora (sala 209).
Uczestnicy muszą posiadać ważny paszport.

Renata Barnaś

Konkursy z matematyki w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy z matematyki w roku szkolnym 2017/2018

  • Rachmistrz 2018 –szkolny konkurs  organizowany dla uczniów klas czwartych. Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką, zwrócenie uwagi na poprawność rachunkową z zakresu działań matematycznych na liczbach naturalnych i ułamkach zwykłych oraz tempo pracy, motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania wiedzy, budzenie nawyku zdrowego współzawodnictwa. W konkursie wzięło udział 28 uczniów z klas czwartych. Tytuł Rachmistrza 2018 uzyskała uczennica Gaja Michalska z klasy IVc, wyróżnienia  Antonina Tatarynowicz z kl.IVc oraz Wiktor Sanocki z klasy IVb
  • Najlepszy matematyk – szkolny konkurs przeznaczony dla uczniów klas siódmych. Celem konkursu jest inspirowanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, podnoszenie poziomu wiedzy. W Konkursie wzięło udział 8 uczniów. I miejsce zdobyła Karla Jęchorek z klasy VIIa, II miejsce Olga Majewska z klasy VIIa, III miejsce Wiktoria Bielejewska z klasy VIIb
  • Matematyka na szóstkę – kolejna edycja konkursu dla klas gimnazjalnych. Konkurs cieszył się zainteresowaniem, startowało 22 uczniów z klas drugich i trzecich gimnazjum. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Wyniki konkursu :
  1. w kategorii klas drugich: I miejsce Kacper Lubkowski kl. IIe, II miejsce Jakub Raczewski kl.IIb, III miejsce Paweł Gorajski kl.IIb
  2. w kategorii klas trzecich: I miejsce Anna Faferek kl. IIIc, II miejsce Julia Kołodziejczak kl.IIIa, III miejsce Jakub Perz kl.IIIb.

 Laureaci konkursów otrzymali cząstkową ocenę celującą z matematyki.  Nagrody i dyplomy wręczone będą na koncercie Najlepszy z Najlepszych

Organizator konkursów:

nauczyciel matematyki mgr Ewa Wenz