Aktualności 2017/18 » Szkoła Podstawowa nr 2
sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83

Konkursy z matematyki w roku szkolnym 2017/2018

Konkursy z matematyki w roku szkolnym 2017/2018

  • Rachmistrz 2018 –szkolny konkurs  organizowany dla uczniów klas czwartych. Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką, zwrócenie uwagi na poprawność rachunkową z zakresu działań matematycznych na liczbach naturalnych i ułamkach zwykłych oraz tempo pracy, motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania wiedzy, budzenie nawyku zdrowego współzawodnictwa. W konkursie wzięło udział 28 uczniów z klas czwartych. Tytuł Rachmistrza 2018 uzyskała uczennica Gaja Michalska z klasy IVc, wyróżnienia  Antonina Tatarynowicz z kl.IVc oraz Wiktor Sanocki z klasy IVb
  • Najlepszy matematyk – szkolny konkurs przeznaczony dla uczniów klas siódmych. Celem konkursu jest inspirowanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych, podnoszenie poziomu wiedzy. W Konkursie wzięło udział 8 uczniów. I miejsce zdobyła Karla Jęchorek z klasy VIIa, II miejsce Olga Majewska z klasy VIIa, III miejsce Wiktoria Bielejewska z klasy VIIb
  • Matematyka na szóstkę – kolejna edycja konkursu dla klas gimnazjalnych. Konkurs cieszył się zainteresowaniem, startowało 22 uczniów z klas drugich i trzecich gimnazjum. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Wyniki konkursu :
  1. w kategorii klas drugich: I miejsce Kacper Lubkowski kl. IIe, II miejsce Jakub Raczewski kl.IIb, III miejsce Paweł Gorajski kl.IIb
  2. w kategorii klas trzecich: I miejsce Anna Faferek kl. IIIc, II miejsce Julia Kołodziejczak kl.IIIa, III miejsce Jakub Perz kl.IIIb.

 Laureaci konkursów otrzymali cząstkową ocenę celującą z matematyki.  Nagrody i dyplomy wręczone będą na koncercie Najlepszy z Najlepszych

Organizator konkursów:

nauczyciel matematyki mgr Ewa Wenz

      

      

      

      

      

Nasza szkoła otrzymała nowe stroje sportowe.

Kilka dni temu w nasze ręce trafił nowy komplet sportowych strojów. Darczyńcą był pan Krystian Golik, prezes firmy FIBRIS S.A. Poprzednie stroje z wizytówką „Gimnazjum Czarnków”, choć miłe naszym oczom, powoli odchodzą do lamusa. Poza tym są dość wiekowe. Nowy komplet (co widać na załączonym zdjęciu) cechuje nowoczesne i eleganckie wzornictwo. Stare , sportowe porzekadło mówi że „sprzęt nie gra” ale w nowych i ładnych strojach nasi sportowcy czuć się będą komfortowo. Dziękujemy panie Krystianie.

Święto Języków Obcych

W majowy wtorek w Szkole Podstawowej nr 2 obchodziliśmy Święto Języków Obcych. Wszystkie  klasy zmagały się w potyczkach językowych przygotowanych przez nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego. Zadania były dostosowane pod względem trudności do poziomu opanowania języków.

Pierwszym zadaniem, do którego wszyscy podeszli z wielkim zaangażowaniem i nad którego wykonaniem pracowali przez cały tydzień, było stworzenie kartonowego obiektu przedstawiającego  architekturę krajów niemiecko- i anglojęzycznych.  Ku zdziwieniu wszystkich, budynki, pomniki zaskoczyły podobieństwem, wielkością i starannością wykonania.

Ten dzień był również dniem wyjątkowym dla klas drugich gimnazjum, które przedstawiały społeczności szkolnej efekty pracy nad projektami edukacyjnymi tematycznie związanymi ze świętem. Publiczność podziwiała scenki, filmiki  dwujęzyczne oraz degustowała wypieki i smakołyki  kulinarne.

W kolejnej części  uczniowie wszystkich klas brali udział w potyczkach, quizach interaktywnych KAHOOT, w grach, zadaniach i zabawach językowych.  Musieli ubierać się na czas, zaznaczać na mapie symbole pogodowe zgodnie z opisem w języku obcym, grali w „grę podłogową”, w memory, w dopasowania w pary, a także w quiz „Ruck-Zuck”.

Zabawa i współzawodnictwo trwały cały dzień i zakończyły się wręczeniem dyplomów i nagród.

Pierwsze miejsce zajęła klasa 3D gimnazjalna, drugie  2D gimnazjalna ,a trzecie najmłodsi – klasa IVa!

mgr Beata Cybel