sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Dziękujemy 58 darczyńcom!

Świetlica szkolna zaangażowała się w akcję „Razem na Święta” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okres przedświąteczny to najlepszy czas, aby okazać wsparcie osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym pomocy z naszych społeczności szkolnych i lokalnych.

Zorganizowaliśmy, inaczej niż w latach poprzednich, zbiórkę darów dla jednej konkretnej rodziny. W wyborze rodziny pomogła nam Szlachetna Paczka działająca w naszym mieście.

Uczniowie zaangażowali się bardzo. Zależało nam na produktach żywnościowych i środkach czystości. Zbiórka przekroczyła nasze oczekiwania.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji i zaangażowanie!

A. Leśna-Rybarczyk

   

   

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY!

3 grudnia 2018r. odbył się „Szkolny konkurs ortograficzny”, w którym uczestniczyło 32 uczniów naszej szkoły.

Po sprawdzeniu dyktand komisja konkursowa wyłoniła mistrzów poszczególnych grup wiekowych i przyznała następujące tytuły:

Mistrz ortografii klas IV SP – Kinga Szymkowiak z klasy IV b

Mistrz ortografii klas V SP – Antonina Tatarynowicz z klasy V c

Mistrz ortografii klas VII SP – Iga Michalska z klasy VII b

Mistrz ortografii klas VIII SP – Mateusz Sikora z klasy VIII b

Mistrz ortografii klas III gimnazjum – Maria Liszkowska  z klasy III d

Serdecznie gratulujemy!

Wyróżnieni uczniowie otrzymają cząstkowe oceny celujące do dziennika. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości „Najlepsi z najlepszych”.

Organizator konkursu: Sylwia Sowińska