sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
<

Rekrutacja


wniosek o przyjecie dziecka do szkoły

karta zgłoszenia do świetlicy

potwierdzenie woli

Szanowni Rodzice !

Przed Wami ważna decyzja dotycząca wyboru szkoły. 01 września 2020 roku Wasze dziecko rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Każde dziecko ma zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ale macie Państwo również możliwość wybrania szkoły innej niż obwodowa. Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie stwarza taką możliwość.  W oddanym do użytku 01 września 2019 roku nowym skrzydle, przeznaczonym dla najmłodszych uczniów,  znajdują  się m.in. : pięć sal lekcyjnych, dwie świetlice, stołówka, szatnia, pomieszczenia do pracy w małych grupach. Wszystko to stwarza komfortowe warunki do nauki i pracy dla uczniów klas I-III.

Nasza szkoła :

  • Położona jest w bezpiecznej okolicy.
  • Posiada m.in. :

– nowoczesne sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi,

– nowoczesną pracownię wychowania komunikacyjnego z dostępem do Internetu,

– nowoczesną, bogato wyposażoną halę sportową z pełnowymiarowymi boiskami

do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego,

– Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej,

– dwie świetlice,

– elektroniczny dziennik lekcyjny i dzienniczek ucznia.

  • Zapewnia wysoki poziom dydaktyczny potwierdzony wynikami nauczania oraz sukcesami w egzaminach, konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
  • Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

W naszej szkole :

  • Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, pozwalające uczniom rozwijać zainteresowania naukowe, artystyczne, sportowe.
  • Organizujemy imprezy środowiskowe.
  • Od lat prowadzimy projekty międzynarodowe w ramach współpracy ze szkołami w Niemczech i na Ukrainie.

 

Rodzicu zdecyduj już dziś !
Złóż wniosek
 o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie (dostępny w załączniku)

Ważne terminy:

10.02 – 16.03.2020r.  – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o spełnianiu obowiazku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;

03.04.2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

08.04.2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (dostępne w załączniku).

Uwaga!

Zainteresowanych rodziców korzystaniem dziecka ze świetlicy prosimy, aby wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, złożyli „Kartę zgoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (dostępna w załączniku).