sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne w Publicznym Gimnazjum odbywały się od 20-22 marca. Prowadził je ks. Adam Pieckenhagen. Temat, który przewijał się w konferencjach, to „Cztery prawa duchowego życia”, według których: Bóg kocha człowieka miłością bezgraniczną. Tym, co nie pozwala nam odczuć tej Bożej miłości, jest grzech człowieka. Człowiek w różny sposób próbuje dotrzeć do Boga, ale są to wysiłki bezskuteczne. Jedynym rozwiązaniem problemu grzechu jest Chrystus, który przyjął na siebie skutki naszych grzechów, umarł, zmartwychwstał i pokazał jak dotrzeć do nieba. Nie wystarczy jednak o tym tylko wiedzieć, trzeba działać!!! Zaprosić Jezusa do swego serca. Dać Mu szansę, by poukładał moje życie na nowo. Między omawianiem poszczególnych praw p. Małgosia zachęcała nas do wspólnego śpiewu rekolekcyjnych piosenek, przygrywając nam na gitarze. Podsumowaniem słów rekolekcjonisty był film „Siła modlitwy”, który, jak sam tytuł wskazuje, pokazał jak się modlić z wiarą. W ostatnim dniu, sami uczniowie prowadzili drogę krzyżową. To osobiste zaangażowanie spowodowało, że przeżyli ją bardzo głęboko. Eucharystia zwieńczyła ten wyjątkowy czas, a pełne charyzmy słowa ks. Huberta zapadną na długo w naszej pamięci.

– Ania: „ Zostałam zachęcona do odwiedzenia kaplicy wiecznej adoracji”

– Martyna: „ Relacja do Boga była porównana, do relacji z chłopakiem dziewczyną. Jeśli nam na niej zależy, to pielęgnujemy te kontakty. Z Bogiem jest tak samo, musimy często z Nim rozmawiać, by nasze relacje były żywe”

– Martyna 2: „Film mi się podobał, skłaniał do refleksji, by zastanowić się nad swoją modlitwą. Pokazał, że modlitwa jest dla wszystkich, nawet dla twardzieli.”

– Wika: „Film uświadomił mi, że modlić się możemy nie tylko wyuczonymi modlitwami, ale też własnymi słowami. Bogu nie zależy na pięknych słowach, ale na szczerości naszego serca”.       

 

 

             

              

Skip to content