sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

ABSOLUTORIUM KOLOROWEGO UNIWERSYTETU

  Wszystko co dobre szybko się kończy. 6 czerwca 2018r zakończyła się  uroczystym absolutorium  przygoda uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie z Kolorowym Uniwersytetem. W murach auli UAM odbył się finał VII edycji Kolorowego Uniwersytetu UAM 2017/18. Swoje pierwsze w życiu absolutorium oraz gratulacje z rąk prorektor ds. studenckich UAM, prof. dr hab. Beaty Mikołajczyk odebrało 400 kolorowych absolwentów, w tym również uczniowie naszej szkoły. Uczniowie Dwójki zostali dodatkowo wyróżnieni dyplomami oraz nagrodami za szczególną aktywność, gdyż jako jedna z kilku kolorowych grup podzieliła się wiedzą z innymi Kolorowymi Studentami, przygotowując i prowadząc wykład. Ponadto jako najbardziej zdyscyplinowani  przez cały rok akademicki 2017/18 w ramach prezentu otrzymaliśmy książki do biblioteki szkolnej. Całej uroczystości powagi nadała również obecność Poznańskiego Chóru Kameralnego „Fermata”, który przedstawił krótką, wspaniałą część artystyczną. Mamy nadzieję, że za kilkanaście lat nasi uczniowie powrócą z sentymentem w mury Uniwersytetu już  jako prawdziwi studenci.   Izabela Skrzypczak-Szutowicz Szkolny opiekun projektu                                                      
Absolutorium Kolorowego Uniwersytetu 2018

Nasi najmłodsi studenci otrzymali absolutorium w Auli Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu !Kolorowy Uniwersytet

Opublikowany przez Telewizja akademicka UAM.TV 7 czerwca 2018
Skip to content