sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

„Przesłuchania w ciemno” w Dniu Edukacji Narodowej

W tym roku szkolnym 12 października obchodziliśmy szkolny Dzień Edukacji Narodowej i była to okazja do złożenia życzeń i podziękowań dla nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr2 w Czarnkowie. Do życzeń uczniowie dołączyli wiersze, piosenki i tradycyjnie kwiaty. Była to również okazja do oficjalnego przyjęcia uczniów klas czwartych i siódmych w poczet szkoły. Tym razem wybraliśmy formę „przesłuchań w ciemno” uczniów nowych klas, którzy prezentowali humorystyczne scenki, wiersze i piosenki o szkole. W opinii jurorów przesłuchujących te prezentacje wszyscy wypadli świetnie i zasłużyli na przyjęcie do społeczności uczniowskiej „czarnkowskiej dwójki”, co zostało potwierdzone oficjalnym „Aktem” złożonym na ręce każdego wychowawcy. Na koniec przewodniczący tych klas złożyli uroczyste ślubowanie. Organizatorzy uroczystości: Ewa Wenz i Sylwia Sowińska                          
Skip to content