sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

CZYTAM Z KLASĄ

Nasza Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie przystąpiła do OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” Cele projektu:
  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
Szkolne koordynatorki projektu Izabela Skrzypczak-Szutowicz Beata Cybel
Skip to content