sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła przy współpracy z Fundacją Dbam o mój z@sięg, uczestniczyła w kampanii społecznej „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMSIE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ. Celem kampanii było zwrócenie uwagi jak ważne są bezpośrednie relacje, szczególnie relacje rodzinne, wspólne spędzanie czasu wolnego i kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Wszyscy uczniowie klas I-III otrzymali przesłane przez fundację kartki świąteczne. Uczniowie klas I swoje życzenia prezentowali w formie obrazkowej. Natomiast uczniowie klas II i III wypisywali własnoręcznie kartki oraz adresowali do bliskich. Wszystkie dzieci wraz w wychowawcami klas udali się na pocztę i wysłali zaadresowane kartki. Poprzez realizację projektu chcemy podkreślić jak ważne jest podtrzymywanie relacji rodzinnych, poświęcony czas. Zachęcamy, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia świadomie odłożyć media cyfrowe. Chcemy, aby już najmłodsi byli świadomi jaka różnica jest pomiędzy istotą własnoręcznie pisanego słowa, a wiadomością cyfrową, często odtworzoną z gotowych wzorów lub na zasadzie „kopiuj-wklej”. Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy. Dają do zrozumienia jak ważne są dla nas osoby, którym chcemy poświęcić swój czas. Mamy nadzieję, że wysyłanie kartek z życzeniami wróci do naszych tradycji świątecznych, sprawiając radość naszym najbliższym.

Małgorzata Benrot

Skip to content