sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Kim będę, gdy dorosnę?

Na to pytanie odpowiadali uczniowie klasy 1A podczas dzisiejszych zajęć. Na piątkowych lekcjach nie tylko rozpoznawali i rozmawiali o zawodach różnych specjalności – tych bardziej i mniej znanych, ale działając w grupach pracowali nad efektem tego tematu. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których tworzyli obraz wylosowanego zawodu. Ubierali tę postać w odpowiedni strój, dobierali ilustracje z odpowiednim pojazdem, miejscem pracy oraz akcesoriami potrzebnymi do wykonywania tegoż zawodu. Każda praca zostać opatrzona nazwą zawodu opracowywanej osoby. Wszystkie prace grupowe złożyły się na wynik pracy zespołowej – piękną gazetkę zawodowych profesji. Wychowawca: Beata Cybel  
Skip to content