sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Konkurs z fizyki

Na ten czas nieobecności w szkole proponuję zabawę z fizyką w tle. Ogłaszam konkurs na poszukiwanie fizyki wokół nas. Regulamin konkursu fizycznego pt. „FIZYKA W OBIEKTYWIE UCZNIA” FORMA KONKURSU: Uczestnik konkursu wybiera jedno zadanie. Zadanie 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie na zdjęciu wydrukowanym na papierze fotograficznym dowolnego zjawiska. Dopuszcza się przedstawienie wybranego zjawiska za pomocą cyklu zdjęć, obrazujących kolejne fazy przebiegu zjawiska. Każde zdjęcie powinno by opatrzone nazwą i opisem zjawiska oraz danymi autora. Każdy uczestnik może przedstawić jedną lub kilka prac. Praca konkursowa powinna zawierać: kolorowe lub czarno-białe zdjęcie formatu co najmniej 10×15 przedstawiające wybrane zjawisko fizyczne opisane na odwrocie ( dane osobowe autora – imię i nazwisko, klasa, nazwa zjawiska). Zadanie 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest nagranie filmu, na którym przedstawiono wykonywanie  dowolnego doświadczenia fizycznego. W trakcie nagrania uczestnik konkursu podaje cel doświadczenia, przedstawia przedmioty potrzebne do jego wykonania, wymienia czynności podczas wykonania doświadczenia i formułuje wniosek. Każdy uczestnik może przedstawić jedną lub kilka prac. Praca konkursowa powinna zawierać: płytę  DVD z nagraniem doświadczenia, opisane na kopercie ( dane osobowe autora – imię i nazwisko, klasa). TERMINARZ KONKURSU: Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie, składają pracę konkursową w terminie do  10 kwietnia 2020 roku. Filmy można przesyłać elektronicznie na adres:  jlukaszewska1.kwarantanna@o2.pl. Pozdrawiam Jolanta Łukaszewska
Skip to content